Utdanningsstøtten 2022 – tall og fakta

Lånekassens samfunnsoppdrag er å gjøre utdanning mulig. Studieåret 2021–2022 fikk 430 000 elever og studenter 38 milliarder kroner i stipend og lån til å ta utdanning. Hvem har pengene gått til? Hva har de studert – og hvor? Og hvor mye gjeld ender de med ved fullført utdanning?

Publisert 21.2.2022:

Denne rapporten inneholder hovedtall fra Lånekassen for studieåret 2021–2022. Rapporten oppsummerer statistikk for studenter i høyere utdanning, trender og utvikling for studier i utlandet, samt nøkkeltall for gjeld og tilbakebetaling.

Lånekassen fyller dessuten 75 år i år, og rapporten samler også de viktigste historiske tallene siden starten i 1947. 

Det har vært en betydelig vekst i antall kunder

Det første studieåret Lånekassen eksisterte, i 1947–1948, fikk 2 200 studenter lån. Siden den gang har antallet studenter som får stipend og lån fra Lånekassen vokst betydelig. I dag er det 1,2 millioner nordmenn som enten får støtte fra Lånekassen eller betaler på studielånet sitt.

Nesten 1000 milliarder kroner utbetalt siden starten

Lånekassen har utbetalt 948 milliarder kroner siden starten i 1947.

Flere og flere tar høyere utdanning

Aldri før har så mange fått støtte fra Lånekassen til høyere utdanning som nå. 210 000 studenter har fått støtte til høyere utdanning i Norge eller utlandet studieåret 2021–2022.

Nesten alle unge studenter får støtte fra Lånekassen

Flertallet av de som studerer, 64 prosent, får støtte fra Lånekassen. De aller fleste er i 20-årene. Jo eldre studentene er, dess vanligere er det at de finansierer utdanningen på andre måter enn med støtte fra Lånekassen.

Færre nordmenn studerer utenlands

Antall norske studenter i utlandet går ned. Nedgangen startet før koronapandemien, men trenden har blitt ytterligere forsterket de siste to årene. Nedgangen kan knyttes til flere forhold: Koronapandemien, svak norsk krone, usikkerhet knyttet til Brexit og krig i Europa.

Medisin og business på topp blant norske utlandsstudenter

Medisin har vært det mest populære studiet for norske gradsstudenter i flere år. 3 000 nordmenn studerte i 2021–2022 medisin i utlandet. Også økonomi og business er populært – 2 700 norske gradsstudenter har tatt det i 2021–2022.

Gjennomsnittsgjelden øker

I 2021 var gjennomsnittsgjelden for studenter i Norge og utlandet samlet etter endt utdanning på 378 000 kroner. I 2011 var den på 246 000 kroner. De som tar en grad i utlandet, ender i snitt med høyere studiegjeld enn de som studerer i Norge.

Flere ender med over 1 million kroner i gjeld. Omtrent 900 kunder hadde over 1 million i gjeld da de startet nedbetalingen sin i 2021. For 10 år siden var det bare én kunde som avsluttet studiene med mer enn 1 million kroner i studiegjeld.

Færre får betalingsproblemer

Antall kunder øker og gjelden stiger, men stadig færre av kundene får betalingsproblemer. Dette ses både i form av at færre får purringer og færre studielån blir misligholdt og overført til Statens innkrevingssentral for oppfølging. Det at færre får betalingsproblemer har sammenheng med at flere benytter seg av muligheten for betalingsutsettelser. 

Utdanningsstøtten 2022