Studentene jobber mest om sommeren

Rundt ni av ti som studerer med støtte fra Lånekassen, har lønnet arbeid ved siden av studiene. Å jobbe om sommeren er mest vanlig. Det viser en ny analyse fra Lånekassen.

Her er hovedfunnene i analysen:

  • 86 prosent av studentene hadde jobb ved siden av studiene.
  • Andelen av studentene i undersøkelsen som jobbet, var høyest om sommeren, og det var også da studentene jobbet mest. Mens 70 prosent av studentene i undersøkelsen jobbet i juli, var det kun rundt 50 prosent som hadde lønnet arbeid i april.
  • Noen jobbet lite, andre mye. De som jobbet, jobbet i snitt ti timer i løpet av hele kalenderåret 2019.
  • Analysen viser store forskjeller mellom de ulike utdanningene. De som studerte økonomiske og administrative fag, jobbet i snitt mest, mens de som studerte humanistiske og estetiske fag og naturvitenskapelige fag, jobbet i snitt minst.
  • Det er liten endring i perioden 2016 til 2019, men omfanget av lønnet arbeid gikk ned i koronaåret 2020.
  • Analysen så også på ulike kjennetegn ved studentene, som tidligere arbeidserfaring, kjønn, sosial bakgrunn og studiested.

Utvalget i undersøkelsen var fulltidsstudenter i høyere utdanning som fikk fullt lån og stipend kalenderåret 2019. 90 000 studenter var med i analysen.

I analysen er det benyttet data fra microdata.no.

Det ble gjennomført en litteraturgjennomgang i forbindelse med analysen. Les litteraturgjennomgangen her (pdf).