Eldre studenter tar sjeldnere opp studielån

En ny analyse ser på bruk av Lånekassens ordninger blant studenter i ulike aldersgrupper.

Publisert: 9. november 2023

Dette er hovedfunnene i analysen:

  • Sju av ti studenter mottar støtte fra Lånekassen.
  • Studenter under 30 år benytter Lånekassen i større grad enn eldre studenter.
  • Eldre studenter som bor i tiltakssonen (Finnmark og Nord-Troms) mottar i større grad studiestøtte enn eldre studenter ellers i landet.
  • Yngre studenter med høy inntekt mottar i like stor eller større grad studiestøtte sammenlignet med eldre studenter med moderat inntekt.
  • Deltidsstudenter mottar sjeldnere støtte enn heltidsstudenter.

Utvalget i undersøkelsen er studenter mellom 19 og 64 år som studerte høsten 2020. Det er benyttet data fra microdata.no.

Analyse studenter i alle aldre