Utbetalingsplan til elever som går på folkehøgskole

Her får du oversikt over hva en folkehøgskoleelev får utbetalt fra Lånekassen. Satsene gjelder for studieåret 2024-2025.

Elever ved folkehøgskoler får basislån i inntil ti måneder. For studieåret 2024-2025 kan elevene låne inntil 137 900  kroner for hele studieåret. 40 prosent av lånet kan bli omgjort til stipend. Elevene får ikke lån til skolepenger. 

Nedenfor finner du oversikt over hva elevene får utbetalt fra Lånekassen. Dette er også informasjon som elevene finner på Dine sider. 

 

Utbetaling for høstsemesteret 2024

15. august  27 580 kroner
15. september  10 343 kroner
15. oktober 10 343 kroner
15. november  10 343 kroner
15. desember  10 343 kroner

Utbetaling for vårsemesteret 2025

15. januar  27 580 kroner
15. februar  10 343 kroner
15. mars  10 343 kroner
15. april  10 343 kroner
15. mai  10 343 kroner

Lån og stipend til elever som går på folkehøgskole

Elevene kan ikke søke før de har fått skoleplass, og de kan tidligst søke fra midten av mai. Siste frist for å søke er:

- 15. november for hele året eller bare høstsemesteret

- 15. mars for vårsemesteret