Rapportere frammøte

Her finner du informasjon om hvordan du rapporterer frammøte.

Mangler eleven eller studenten utbetaling?

Det er tre kriterier som må være oppfylte, før eleven eller studenten kan få utbetalt pengene sine:
  • lærestedet må rapportere frammøte
  • eleven eller studenten må signere avtalen om lån og stipend
  • eleven eller studenten må registrere gyldig kontonummer på Dine sider

Lærestedet må rapportere frammøte

Lærestedet må rapportere frammøte før eleven eller studenten kan få utbetalt lån og stipend fra Lånekassen.

Læresteder som ikke rapporterer frammøte til Lånekassen via eget studieadministrativt system, mottar oppgaven «Registrere gyldig frammøte» i arbeidsflaten.

Eleven eller studenten må ha opptak ved lærestedet og rett til å gå opp til eksamen, før lærestedet kan rapportere frammøte.

Hva er forskjellen mellom å rapportere frammøte og klargjøre søknader?

Oppgavene «Registrere gyldig frammøte» og «Klargjøring av lån- og stipendsøknader», kan være tilgjengelig i oppgavelisten i arbeidsflaten samtidig.

Du får oppgaven «Klargjøring av lån- og stipendsøknader» når Lånekassen trenger opplysninger om eleven i forbindelse med søknad om lån og stipend. Du må utføre denne oppgaven før Lånekassen kan behandle søknaden.

Når søknaden er ferdigbehandlet hos Lånekassen, får lærestedet oppgaven «Registrere gyldig frammøte». Du må utføre denne oppgaven før Lånekassen kan utbetale lån og stipend til eleven eller studenten.

Er du usikker på om eleven eller studenten har møtt til undervisning?

Dersom du er usikker på om eleven eller studenten har møtt til undervisningen, kan du vente en stund før du melder «Ikke møtt». Du trenger ikke rapportere frammøte for alle på listen samtidig.

Veiledningsvideo

Vi har laget en video som viser deg hvordan du rapporterer frammøte i arbeidsflaten. For å se videoen i fullformat trykker du på "fullskjerm" nederst i høyre videohjørne. 

 

Rapporter frammøte i arbeidsflaten

Klargjør søknader i arbeidsflaten

Før Lånekassen kan behandle enkelte søknader, må dere gi eller bekrefte opplysninger i disse søknadene. Dette kaller vi å klargjøre en søknad.

Ved noen læresteder sendes alle søknadene til arbeidsflaten for klargjøring, mens ved andre læresteder sendes bare enkelte søknader til arbeidsflaten.

Ofte stilte spørsmål

Her finner du ofte stilte spørsmål om rapportering av frammøte i arbeidsflaten.

Hvis du har rapportert «møtt» ved en feil, må du ta kontakt med Lånekassen.

Hvis du har rapportert «ikke møtt» ved en feil må du gjøre følgende (gjelder for vårsemesteret):

  • Før 16. januar: Ta kontakt med Lånekassen. Dersom du rapporterer frammøte før 16. januar uten å bruke oppgavelisten, registrerer Lånekassen dette som frammøte for høstsemesteret.
  • Etter 15. januar: Du retter opp feilen ved å søke opp eleven/studenten i arbeidsflaten, og klikker på «møtt».

Dersom eleven møter til undervisning nå, skal du rapportere «møtt» via oppgavelista på vanlig måte.

Det er opp til skolen å vurdere hva de anser som «oppstart/frammøte» ved nettundervisning.

Gjelder ordinær videregående utdanning:

Dersom eleven har møtt til undervisning, melder du «møtt» selv om eleven står oppført på feil trinn eller programområde. Fører dette til at eleven får utbetalt feil sats for utstyrsstipend, kan eleven søke støtte på nytt.

Spørsmål om listen med møtt-oppgaver

Her finner du ofte stilte spørsmål om listen med møtt-oppgaver i arbeidsflaten.

Du kan både sortere og søke i listen med møtt-oppgaver. Ved å klikke på de små pilene øverst i listen kan du for eksempel sortere på navn eller klasse/utdanning. Du kan også søke opp elever eller studenter i søkefeltet øverst i listen.

Dersom en elev eller student har sendt flere søknader til Lånekassen, kan du få én møtt-oppgave per søknad. Du skal rapportere «møtt» hver gang eleven eller studenten sitt navn dukker opp i listen, så lenge eleven eller studenten har møtt til undervisning.

Gjelder for ordinær videregående utdanning. 

Dersom eleven har møtt til undervisning, rapporterer du «møtt» på vanlig måte. Dette kan du gjøre selv om eleven går på et annet programområde enn det som står på møtt-listen.

Elever som har byttet til et programområde med høyere utstyrsstipend, må sende inn en ny søknad for å få utbetalt mellomlegget.

Elever som har byttet til et programområde med lavere utstyrsstipend, får beholde stipendet de har fått tildelt.

Når dere melder møtt, er stipendet allerede tildelt, men ikke utbetalt. «Møtt» er et utbetalingskriterium.  

 

 

Det er bare elever eller studenter som har fått innvilget lån og stipend for det aktuelle semesteret, som står i listen på arbeidsflaten.

Elever i videregående skole som bare har fått utstyrsstipend, får hele beløpet utbetalt i høstsemesteret. Disse elevene står derfor ikke i listen for vårsemesteret.

I møtt-oppgavene er semestrenes varighet normalt oppgitt slik:

  • 16.08 til 15.01 for høstsemesteret
  • 16.01 til 15.06 for vårsemesteret

Melding om elever eller studenter som har avbrutt utdanningen i løpet av høstsemesteret, fører ikke automatisk til at møtt-oppgaven for vårsemesteret forsvinner fra arbeidsflaten. Du må derfor i enkelte tilfeller likevel rapportere «ikke møtt» for en elev eller student i vårsemesteret, selv om du har sendt avbruddsmelding i løpet av høsten.

Hvor lenge varer ett semester?

Du rapporterer «møtt» via oppgavelisten i arbeidsflaten. Dersom semesteret deres starter tidligere (før 16.08 eller 16.01), og eleven eller studenten har møtt til undervisning i det nye semesteret, kan du bekrefte "møtt" på et tidligere tidspunkt.

I møtt-oppgavene er semestrenes varighet normalt oppgitt slik:
  • 16.08 til 15.01 for høstsemesteret
  • 16.01 til 15.06 for vårsemesteret

Slik er prosessen når eleven eller studenten søker om lån og stipend

Eleven fyller ut søknad om lån og stipend på lanekassen.no, og sender denne inn til Lånekassen.

Dersom Lånekassen trenger flere opplysninger, eller må få bekreftet at opplysningene som eleven eller studenten har oppgitt i søknaden er korrekte, blir søknaden sendt til arbeidsflaten.

Lærestedet må åpne søknaden og sjekke at opplysningene som eleven eller studenten har oppgitt stemmer, og eventuelt legge til andre opplysninger.

Etter at Lånekassen har behandlet ferdig søknaden til eleven eller studenten, og vedkommende har fått innvilget lån og stipend, får lærestedene en ny oppgave i arbeidsflaten: «Registrere gyldig frammøte».

For at eleven eller studenten skal få utbetalt lån og stipend, må Lånekassen få bekreftet at vedkommende har møtt til undervisning. Når lærestedet har bekreftet at eleven eller studenten har møtt til undervisning, kan Lånekassen betale ut lån og stipend.

Hva skal jeg rapportere?
Oversikt over lærestedets rapporteringsoppgaver.
Få tilgang til arbeidsflaten
Hvordan få tilgang til arbeidsflaten for lærestedene?