Noen elever er med i en overgangsordning

25.04.2024
Fra høsten 2024 er det nye regler for hvem som søker lån og stipend etter reglene for vanlig videregående opplæring. Det gjelder elever i videregående opplæring og forberedende opplæring for voksne.

Tidligere var det om eleven hadde ungdomsrett eller ikke som avgjorde hvilke regler eleven fikk lån og stipend etter. Fra høsten 2024 bestemmes det ut fra elevens alder, og om eleven har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse. Dette skal sørge for at flere elever får penger til å dekke livsopphold.

Elever som har fått utdanningsstøtte etter reglene for vanlig videregående opplæring i studieåret 2023-2024, kan være med i overgangsordning. Dette gjelder elever som hadde ungdomsrett i studieåret 2023-2024.

Eleven er med i en overgangsordning hvis alle punktene gjelder:

  • Eleven fyller 21 til 24 år i løpet av 2024.
  • Eleven har ikke studie- eller yrkeskompetanse. Det betyr at eleven ikke har fullført og bestått studieforberedende eller yrkesfaglig utdanning.
  • Eleven fikk utstyrsstipend, andre stipend eller lån etter reglene for vanlig videregående opplæring (del 2 i forskrift om utdanningsstøtte) i studieåret 2023-2024.

Elever i overgangsordningen søker lån og stipend etter reglene for vanlig videregående opplæring frem til oppnådd studie- eller yrkeskompetanse eller senest ut studieåret 2025-2026.

For elever som går forberedende opplæring for voksne gjelder overgangsordningen frem til fullført forberedende opplæring eller senest ut studieåret 2025-2026.

Tidligere måtte eleven selv velge søknad. Nå blir eleven automatisk sendt til riktig søknad.