Elever og studenter kan nå søke om lån og stipend for studieåret 2021-2022

Publisert 28.05.2021
Elever og studenter som har fått skoleplass, kan nå søke om lån og stipend nå.

Elever og studenter som har fått skoleplass for studieåret 2021-2022 kan søke. De som ikke har fått plass må vente til opptaket er klart. 

Hvis eleven/studenten skal gå på skole i utlandet og er usikker på om han kan reise til studiestedet, anbefaler vi å vente med å søke om lån og stipend til eleven/studenten er sikker på at han kan reise.  

Elever med ungdomsrett i videregående opplæring 

Søknaden for elever og lærlinger med ungdomsrett er nå åpen. Mange elever må likevel vente til Vigo-opptaket er klart i juli.

Hva må være på plass før elevene og læringene kan søke om stipend og lån?

    • Elevene kan søke når de har fått tildelt skoleplass
    • Lærlingene kan søke når lærekontrakten er godkjent både av arbeidsgiver og fagopplæringskontoret.
    • Lærekandidater og praksisbrevkandidater kan søke når de har en godkjent opplæringskontrakt.

Alle fylkene har første opptak i løpet av første halvdel av juli. Elever som har fått opptak til førstevalget kan da søke. Elever som er tatt inn på andrevalget eller et lavere ønske, og har takket ja, kan også søke.

Alle som ønsker å stå på venteliste, må vente med å søke stipend og lån til opptaket er klart. Søknaden er åpen for alle elever fra 1. august.

Hva må lærestedet gjøre for at eleven/studenten skal få utbetalt penger? 

For at eleven/studenten skal kunne få stipend og lån må noen vilkår være oppfylte, i tillegg til at lærestedet må rapportere informasjon om eleven til Lånekassen.

Klargjøring av lån- og stipendsøknader

Hvis Lånekassen trenger opplysninger, eller må få bekreftet opplysningene eleven har oppgitt i søknaden, vil lærestedet få oppgaven «Klargjøring av lån- og stipendsøknader» i arbeidsflaten.

Melde frammøte

For at eleven/studenten skal få utbetalt penger fra Lånekassen, må lærestedet bekrefte at han har møtt opp til undervisningen. Læresteder som ikke rapporterer frammøte via eget studieadministrativt system vil få oppgaven «Registrere gyldig fremmøte» i arbeidsflaten. Les mer om å rapportere frammøte her.