Nå kan elever og studenter søke om strømstipend

08.02.2022
På grunn av høye strømpriser i vinter er det vedtatt at elever/studenter som er 18 år eller eldre, kan få utbetalt et strømstipend på 3000 kroner.

Strømstipendet gjelder både elever/studenter i Norge og i utlandet, som har betalt for strøm i vårsemesteret 2022. De må søke for å få stipendet, og det blir kun utbetalt én gang. De som har rett til å søke om strømstipendet har nå mottatt en e-post fra Lånekassen med informasjon.

Fristen for å søke om strømstipend er 15. juni 2022. Elevene/studentene søker om strømstipendet via Dine sider.

Hvor mye strømregningene har økt har ingen betydning, og det er heller ikke et krav at elevene/studentene må ha betalt strøm for hele perioden 16. januar til 15. juni 2022. Strømstipendet gjelder også for deltidsstudenter, men ikke for elever som går på folkehøgskole.

For å ha rett til stipendet må elevene/studentene oppfylle tre vilkår:

  • betale strøm i tillegg til husleie i hele eller deler av perioden 16. januar 2022 til 15. juni 2022
  • Motta lån/stipend fra Lånekassen i samme periode som de betaler for strøm
  • være borteboer

Elevene/studentene kan på et senere tidspunkt bli bedt om å dokumentere strømutgifter for våren 2022 overfor Lånekassen.

Elever med ungdomsrett

For elever med ungdomsrett er det kun de som er 18 år eller eldre, og som får lån etter § 67 i forskrift om utdanningsstøtte fra Lånekassen våren 2022, som kan søke om strømstipendet. Elevene med ungdomsrett må også oppfylle vilkårene som er listet opp ovenfor.

Les mer om strømstipendet på Lånekassens nettsider