Elever med skoleplass kan nå søke om støtte for studieåret 2023/2024

Publisert: 19.09.2023
Nå kan elever med skoleplass på videregående skole søke om støtte fra Lånekassen for det kommende studieåret. Som veileder kan du hjelpe elevene i prosessen.

Søknaden for elever er åpen

Alle som går på videregående skole, kan få stipend fra Lånekassen. Eleven må ha skoleplass før hen søker. De fleste får bare utstyrsstipend, men noen kan også få borteboerstipend og inntektsavhengig stipend. Størrelsen på utstyrsstipendet avhenger av hvilken studieretning eleven eller studenten går.

Du kan bistå eleven i søknadsprosessen

Fristen for å søke om lån og stipend er 15. november for høstsemesteret, og 15. mars for vårsemesteret. Elevene søker om lån og stipend på lanekassen.no. Som veileder kan du hjelpe eleven med å søke om lån og stipend. 

Det er andre vilkår for voksne elever

Elever som tar grunnskoleopplæring eller videregående opplæring uten ungdomsrett, får lån og stipend etter reglene for høyere utdanning. Inntil 40 prosent av basislånet kan bli gjort om til stipend hvis eleven ikke bor sammen med foreldrene sine, består utdanningen og har inntekt og formue under grensene som er satt.

Tre tips til deg som veileder elever

  • Lånekassen har mange ordninger for elever og studenter i ulike situasjoner. Som veileder kan du hjelpe elever og studenter med å forstå hva de har rett på. Informasjon om disse ordningene finner du på våre nettsider.
  • Vi har laget informasjonsmateriell på flere språk som dere kan bruke i veiledning av elever. Her finner du brosjyrer og videoer på blant annet arabisk, somali og tigrinja.
  • Lærestedet må rapportere at eleven har møtt til undervisning når semesteret starter, før eleven eller studenten kan få utbetalt lån og stipend fra Lånekassen. Du kan lese mer om rapportering her.