Ekstra betalingsutsettelser ut 2022

Publisert: 08.02.2022
Alle som har lån i Lånekassen, kan til sammen utsette betalingen 36 ganger uten å oppgi en grunn. Under koronapandemien har alle fått ekstra utsettelser.

Nå er det vedtatt at elever/studenter får ekstra betalingsutsettelser i hele 2022, det vil si at de ikke bruker av de 36 vanlige utsettelsene.

De ekstra utsettelsene gjelder for regninger med betalingsfrist i perioden mars 2020 til desember 2022. Hvis en elev/student har søkt, eller kommer til å søke om betalingsutsettelse i dette tidsrommet, vil han ikke bruke av sine 36 ordinære utsettelser.

Elever/studenter som trenger betalingsutsettelser, må søke på Dine sider for å få det. Når man utsetter betalingen, blir nedbetalingstiden forlenget, og rentekostnadene vil øke.

Elever/studenter som kan søke om betalingsutsettelse, har fått en e-post med informasjon om dette fra Lånekassen.