Strømstipend for høstsemesteret 2022

09.12.2022
Stortinget har vedtatt at elever og studenter over 18 år, som betaler for strøm i høstsemesteret 2022, skal få et strømstipend på 1500 kroner.

Alle som har rett på stipendet, vil få en e-post fra Lånekassen med informasjon om at de kan søke og hvordan. E-posten blir sendt ut i slutten av uke 49.

Høstsemesteret 2022 betyr perioden 16. august 2022 til 15. januar 2023. Stipendet blir utbetalt én gang. Både studenter og elever i Norge og utlandet kan ha rett til stipendet. Deltidsstudenter kan også søke.

Det har ingen betydning hvor mye strømkostnadene til elevene og studentene har økt, og de trenger heller ikke å ha betalt strøm for hele høstsemesteret.


For å få strømstipendet må elevene/studentene oppfylle følgende vilkår:

  • Betalt for strøm i tillegg til husleie i hele eller deler av perioden fra 16. august 2022 til 15. januar 2023.
  •  Få lån og stipend fra Lånekassen i samme periode.
  •  Være borteboer.

Elevene og studentene skal ikke sende dokumentasjon på strømutgiftene sine når de søker, men de kan bli bedt om å dokumentere dette i etterkant.


Fristen for å søke om strømstipendet er 15. januar 2023.

Elever med ungdomsrett

For elever med ungdomsrett er det kun de som er 18 år eller eldre, og som får lån etter § 67 i forskrift om utdanningsstøtte fra Lånekassen våren 2022, som kan søke om strømstipendet. Elevene med ungdomsrett må også oppfylle vilkårene som er listet opp ovenfor.

Les mer om strømstipendet på Lånekassens nettsider