Lærer- og lektorutdannede kan ha rett til å få slettet deler av studiegjelden sin

Lånekassens ordninger for nyutdannede lærere

Lånekassen har to ulike ordninger som er rettet mot nyutdannede lærere og lektorer. Etter endt utdanning kan de ha rett til å få slettet deler av studiegjelden sin. Les mer om de ulike ordningene nedenfor videoene.

Video om lærerordningene (bredformat)

Video om lærerordningen tilpasset sosiale medier

Sletting av studiegjeld for lærerutdannede

Lærer- og lektorutdannede kan ha rett til å få slettet deler av studiegjelden sin.

Studenter som tar en lærerutdanning innen realfag, fremmedspråk, samisk eller kvensk, kan få slettet inntil 50 000 kroner av studielånet sitt.

Ordningen gjelder også lærere, lektorer og barnehagelærere som tar 60 studiepoeng i samisk eller kvensk, også når studiepoengene er tatt i tillegg til profesjonsutdanningen. 

Søk om sletting av gjeld i Dine sider 

Søknadsfristen er seks måneder etter fullført eksamen.

Studenten må skrive et brev og oppgi hvilken utdanning som er gjennomført. Brev og vitnemål lastes deretter opp på Dine sider.

Les mer om denne ordningen på kundesidene våre 

Femårig lærer- eller lektorutdanning, og tre år i jobb

Studenter som tar femårig grunnskolelærer- eller lektorutdanning på normert tid kan få slettet deler av studiegjelden etter å ha jobbet som lærere i en opptjeningsperiode på tre år. Dette gjelder studenter som startet utdanningen høsten 2017 eller senere.
De første som omfattes av denne ordningen kan få slettet deler av studiegjelden i 2025, på grunn av opptjeningsperioden på tre år.

Les mer om denne ordningen på kundesidene våre

Begge ordningene gjelder for hele landet.