Foreldre skal signere for elever under 18 år

Når eleven er under 18 år, må foreldre signere avtalen om stipend. Bare én av foreldrene trenger å signere, og elever over 18 år signerer selv.

Hvor skjer signeringen?

Svaret på søknaden om stipend og lån blir sendt til eleven på Dine sider. I tillegg får foreldrene tilsendt svaret (vedtaksbrevet) i posten eller til sin digitale postkasse (Digipost/E-boks).

Foreldrene logger seg inn på portalen for foreldresignering med sin egen BankID for å signere avtalen der. Stipendet blir utbetalt direkte til elevens konto.

Bare én signatur

Alle foreldre som har foreldreansvar får svaret på søknaden fra Lånekassen, men det er bare én forelder som behøver å signere avtalen.

Er eleven under 18 år og får lån?

Elever under 18 år som får både stipend og lån, må signere avtalen sammen med en av foreldrene. Avtalen blir da sendt i posten til foreldrene.

Har ikke eleven foreldre?

Hvis eleven ikke har foreldre, eller foreldrene bor i et annet land, må en verge signere avtalen på vegne av eleven.

Gå til foreldresignering