Endringer studieåret 2023-2024

04.07.2023
Hvert år endres noen av reglene for tildeling av lån og stipend til elever og studenter. Her finner du informasjon om de største endringene for studieåret 2023-2024.

Justering av støttesatser

Støttesatser er justert med 7 prosent. Basislånet, som er det de fleste studentene har, øker fra 11 717 kroner per måned, til 12 537 kroner per måned.

Elever på yrkesfag kan få høyere utstyrsstipend

Utstyrsstipendet skal bidra til å dekke utgifter til nødvendig utstyr for elever i videregående opplæring. Hvor mye elevene får i utstyrsstipend, er avhengig av hvilket utdanningsprogram de tar.

Utstyrsstipendet styrkes for elever som tar yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Hittil har det vært fire satser for utstyrsstipendet, men fra kommende studieår blir det fem. Noen av utdanningsprogrammene blir dermed flyttet til en høyere sats.

Sjekk satsene for utstyrsstipend for 2023–2024.

Elever kan få mer i borteboerstipend

Elever med ungdomsrett til videregående opplæring har rett til borteboerstipend hvis de må bo borte fra foreldrene under utdanningen. Dette er for at geografi eller privatøkonomi ikke skal hindre elever i å ta den videregående opplæringen de vil.

Borteboerstipendet øker fra 4 979 kr per måned i inneværende studieår, til 5 848 kroner per måned i studieåret 2023–2024.

Studenter utenfor Norden får mindre stipend til å dekke skolepenger

Studenter som tar utdanning i land utenfor Norden, har rett til lån og stipend til skolepenger. Disse studentene vil fortsatt få lån og stipend til skolepenger, men fra kommende studieår vil en større del av skolepengestøtten være lån.

I beregningen av lån og stipend til skolepenger, blir en prosentandel av et bestemt beløp gitt som stipend, og den resterende prosentandelen som lån. For studieåret 2023-2024 blir 40 prosent av 77 820 kroner gitt som stipend, og resten som lån. Dette gjelder for alle som får lån og stipend til skolepenger utenfor Norden fra studieåret 2023–2024, uavhengig av type utdanning og nivå. Tidligere har denne stipendandelen vært 50 prosent for bachelorutdanning, lengre språkkurs, fagskoleutdanning eller yrkesfaglig videregående opplæring, og 70 prosent for masterutdanning, ph.d.-utdanning eller utveksling som en del av en universitets- og høgskoleutdanning.

Endringen gjelder både de som begynner på ny utdanning høsten 2023, og studenter som har begynt tidligere.

Les mer

Her kan du lese hele endringsforskriften (lovdata.no)