Endringer i Lånekassens forskrifter for studieåret 2022-2023

19.05.2022
Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskrift om utdanningsstøtte for studieåret 2022-2023. Her finner du informasjon om fire viktige regelendringer.

Endring i Lånekassens avbruddsregler

Fra og med studieåret 2022-2023 kommer det nye regler for når elever/studenter blir syke og avbryter utdanningen, og når elever/studenter avbryter utdanningen av andre grunner.

Fram til studieåret 2022-2023 har eleven/studenten mistet retten til lån og stipend fra det tidspunktet utdanningen avbrytes. Det samme gjelder når eleven/studenten blir syk. Hvis de avbryter utdanningen før lån og stipend er utbetalt, har de fått lån og stipend fram til avbruddet hvis de har vært i utdanning i minst tre måneder. Nå faller tremånederskravet bort når avbruddet skyldes sykdom.

Når avbruddet skyldes sykdom

Elever/studenter som avbryter utdanningen på grunn av sykdom, får beholde, eller får utbetalt lån og stipend frem til avbruddstidspunktet. Regelendringen gjelder uavhengig av hvor lenge utdanningen har vart.

Elever/studenter som avbryter utdanningen av andre grunner etter utbetaling av støtte, beholder det lånet og stipendet som er gitt inntil det tidspunktet utdanningen avbrytes. Elever/studenter som avbryter før lån og stipend er utbetalt, får utbetalt lån og stipend frem til avbruddstidspunktet hvis utdanningen har vart i minst tre måneder.

Vilkår som må være oppfylt

Det stilles krav om at sykdomsperioden må ha oppstått etter at søknad om lån og stipend kom inn til Lånekassen. Elever og studenter som blir syke kan ha rett på sykestipend, se forskrift om utdanningsstøtte § 38.

Meld fra til Lånekassen

Lærestedene må melde fra til oss når elever og lærlinger i videregående opplæring, grunnskole, folkehøgskole og bibel- og kunstskoler avbryter utdanningen. Dere melder inn avbruddet i Arbeidsflaten for lærestedene. Under fanen "Rapportering" på arbeidsflaten kan dere lese mer om hvordan dere rapporterer avbrudd.

Studenter ved universitet, høgskoler og fagskoler skal fremdeles gi beskjed til Lånekassen hvis de blir syke, eller avbryter utdanningen sin av andre grunner. Studentene logger seg på Dine sider for å melde avbrudd.

 

---

 

Utenlandske statsborgere med permanent oppholdstillatelse kan ha rett til lån og stipend

Fra og med studieåret 2022-2023 kan alle utenlandske statsborgere med permanent oppholdstillatelse i Norge ha rett til lån og stipend fra Lånekassen. Tidligere har ikke permanent opphold alene gitt grunnlag for lån og stipend.

Dokumentasjon

Elever/studenter som har gyldig, permanent oppholdstillatelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI) eller politiet, trenger ikke å sende dokumentasjon til oss. Lånekassen innhenter oppholdsstatus og oppholdsgrunnlag fra UDI. 

Elever/studenter uten permanent oppholdstillatelse

Elever/studenter som ikke har permanent oppholdstillatelse i Norge, kan fortsatt få lån og stipend fra Lånekassen. Det gjelder når deres oppholdstillatelse er gitt på grunnlag av at de oppfyller ett av følgende vilkår:

 • Beskyttelse, sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge
 • Gift, eller samboer med felles barn, med norsk statsborger
 • Familiemedlem til EØS-borger som bor i Norge
 • Familieinnvandring
 • Fulltidsarbeid
 • Utdanning

Les mer om lån og stipend for utenlandske statsborgere her

 

---

 

Innstramming i hvilke land man kan studere helsefag med lån og stipend

Dette gjelder disse helsefaglige utdanningene:

 • Medisin
 • Tannlege
 • Provisorfarmasøyt
 • Jordmor
 • Sykepleier
 • Veterinær

Forskriftsendringen innebærer at studenter som vil ta disse utdanningene i utlandet må velge et lærested i et EØS-land, Sveits, Storbritannia, USA, Australia, New Zealand eller Canada for å ha rett til lån og stipend.


Denne forskriftsendringen gjelder for:

 • Studenter som tar hele graden i utlandet

Endringen gjelder også studenter som skal ta videreutdanning, men kun om studenten tar hele videreutdanningsløpet i utlandet.

Utvekslingssamarbeid blir ikke påvirket av denne endringen. Læresteder står fritt til å inngå utvekslingsavtaler med læresteder i land som ikke står på denne listen.

Studenter som har begynt på en utdanning i et land som fra og med høsten 2022 ikke gir rett til lån og stipend, blir ikke påvirket av endringen. Det betyr at de beholder retten til lån og stipend til de har fullført utdanningsløpet de er i.

 

---


Innstramming i antall læresteder som gir rett til utvidet stipend til skolepenger

Antall læresteder i utlandet som gir rett til utvidet stipend til skolepenger blir redusert fra 146 til 75 læresteder.

Studenter som har begynt på en utdanning ved et lærested som gir rett til utvidet stipend, har rett til stipendet fram til endt utdanning. Dette gjelder også selv om lærestedet ikke lenger er på kvalifiseringslisten.

Denne forskriftsendringen gjelder for:

 • Studenter som er på utvekslingsopphold fra et norsk lærested
 • Studenter som tar en hel grad i utlandet

Les mer om kvalifiseringslisten på våre nettsider

 

---

 

Nytt rekrutteringsstipend til utveksling i utvalgte land

Det er et ønske at flere norske studenter skal ta et utvekslingsopphold i ikke-engelskspråklige land. I tillegg ønskes det at flere skal velge å studere i et av Norges prioriterte samarbeidsland innenfor høyere utdanning og forskning.

Studenter som velger å ta et utvekslingsopphold i følgende land vil få et tilleggsstipend på 2 500 kroner per måned:

 • Brasil
 • India
 • Kina
 • Sør-Korea
 • Sør-Afrika
 • Japan
 • Russland*

*Inntil videre vil det ikke være mulig å søke om dette stipendet til utvekslingsopphold i Russland. Vi oppdaterer nettsidene våre når vi vet mer.

Denne forskriftsendringen gjelder for:

 • Studenter som er på et utvekslingsopphold fra et norsk lærested