Elever kan få omgjort deler av tilleggslån korona til stipend

25.01.2022
Alle elever som fikk innvilget tilleggslån korona våren 2021 har nå mulighet til å få omgjort deler av lånet til stipend. For å ha rett på omgjøringen må eleven dokumentere nedgangen i inntekt for hele, eller deler av perioden 16. juni 2020 til 15. juni 2021.

Kan få 10 400 kr i omgjøring av lån til stipend 

Det er bare elever som hadde nedgang i arbeidsinntekt på grunn av koronapandemien som har rett på omgjøringen. For å få omgjort 10 400 kr av tilleggslånet til stipend må eleven søke på Dine sider. Her må eleven sende dokumentasjon som bekrefter at: 

  • eleven har hatt nedgang i arbeidsinntekt i perioden 16. juni 2020 til 15. juni 2021
  • nedgangen i arbeidsinntekt skyldes koronapandemien 

På Dine sider finner eleven mer informasjon om hvilken type dokumentasjon Lånekassen godtar. Vi har også laget en veiledningsfilm som forklarer hvordan eleven kan bevise nedgang i inntekt for perioden det gjelder. Del gjerne videoen videre i deres kanaler.

Svarfrist er 13. mars

Hvis elevene ikke kan bevise at de har hatt nedgang i arbeidsinntekt for denne perioden skal de svare nei på spørsmålet de får på Dine sider. De som svarer nei, får ikke omgjort noe av lånet til stipend. Hele tilleggslånet blir dermed lagt på studielånet, og må tilbakebetales etter fullført utdanning.  

Fristen for å svare var 7. mars. Vi har nå utvidet svarfristen til 13. mars 2022.

De som ikke svarer innen fristen får et automatisk avslag. Det betyr at de får et vedtak fra oss der det står at de ikke får omgjøring.

Les mer om tilleggslån korona her