Arbeidsledighet

Sist oppdatert: 29.12.2017
Hvis du har vært registrert arbeidsledig, kan du få slettet renter på studielånet for perioden du var arbeidsledig.

Lånekassen kan slette renter som har løpt på lånet ditt i en periode, og som allerede er lagt til gjelden din.

Du må ha vært registrert arbeidsledig hos Nav for å ha rett til å få slettet renter på grunn av arbeidsledighet. Derfor er det viktig at du registrerer deg straks du blir arbeidsledig, slik at du kan få slettet renter for hele perioden du har vært uten jobb.

Dette skal til for å få slettet renter på grunn av arbeidsledighet

  • Du må sende inn søknad om sletting av renter.
  • Du må ha vært registrert arbeidsledig i minst tre måneder sammenhengende.
  • Årsinntekten din må ikke ha vært over inntektsgrensene.

Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon til søknaden

Du trenger ikke å sende inn noe dokumentasjon med søknaden hvis du søker på grunn av arbeidsledighet. Lånekassen henter automatisk inn informasjon fra Nav om arbeidsledighet og fra Skatteetaten om inntekt.

Unntaket er dersom du er bosatt i utlandet. Da må du selv sende inn dokumentasjon fra utenlandsk arbeidsformidling på perioden du har vært arbeidsledig.

Søk én gang i året

Det enkleste er å søke én gang i året, helst straks året er slutt.

Det er lettere å søke én gang for flere perioder samlet, og da kan du også sende inn all dokumentasjonen samlet. Lånekassen kan uansett ikke fatte endelig vedtak før mot slutten av året etter det året du søker for. Grunnen er at søknaden om sletting av renter blir vurdert i forhold til årsinntekten din slik den vises i fastsettingen (likningen), og vi får ikke denne informasjonen fra skatteetaten før mot slutten av året.

Slik søker du

Du må vente med å søke til perioden du skal søke for, er over. Lånekassen sletter bare renter på etterskudd, men det er en frist på tre år. Det vil si at du kan få slettet renter tilbake til 1. januar 2015 hvis du søker i løpet av 2018. Vi kan gjøre unntak hvis det er særlige grunner til at du ikke har kunnet søke innen fristen.

Du kan enkelt søke elektronisk på Dine sider.

Gå til Dine sider

Inntektsgrense

Hvor lenge du kan få rentefritak er avhengig av hvor høy inntekt du har hatt i året du søker om rentefritak for. Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon på inntekt, det mottar Lånekassen automatisk fra skatteetaten. Unntaket er om du bor i utlandet. Tabellen under viser hvor lenge du kan få rentefritak, gitt inntekten du har hatt.

Person- og kapitalinntekt i 2018
Antall måneder med rett til sletting av renter
328 071
1
322 653
2
317 235
3
311 816
4
306 398
5
300 978
6
295 562
7
290 143
8
284 724
9
279 306
10
273 887
11
268 470
12

Hvis du har barn øker inntektsgrensen med 14 547 kroner for hvert barn som er 16 år eller yngre. Vi regner barnet som under 16 år til og med det kalenderåret barnet fyller 16.

Som "barn" regner vi med:

  • egne barn, også barn som du betaler bidrag for
  • barn av ektefellen din, hvis du bor sammen med dette barnet minst 40 prosent av tiden i perioden du søker rentefritak for
  • barn av samboeren din, hvis du og samboeren i tillegg har felles barn og du bor sammen med samboerens barn minst 40 prosent av tiden i perioden du søker rentefritak for.

Her finner du inntektsgrenser for tidligere år.

Når får jeg svar?

Du får ikke et endelig svar på om du har fått rentefritak før fastsettingen (likningen) for året du søker for er klar og vi har fått oversendt likningsopplysningene fra skatteetaten.

Fastsettingen er klar i løpet av høsten året etter du søker rentefritak for. Det vil si at hvis du søker om rentefritak for en periode i 2017, vil du ikke få endelig svar før sent på høsten i 2018. Mens du venter på dette vil du få et vedtaksbrev med et foreløpig svar, om at du vil få endelig svar i et nytt vedtaksbrev etter at fastsettingsopplysningene er klare. Det skjer automatisk.