Varige betalingsproblemer

Sist oppdatert: 27.12.2019
Har du varige betalingsproblemer, kan Lånekassen vurdere å slette gjeld.

Det er Statens innkrevingssentral (SI) som skal behandle søknader om utenrettslig gjeldsordning og søknader om sletting av gjeld som er umulig å inndrive. Dette gjelder både dersom lånet ditt er oppsagt, og overført til Statens innkrevingssentral, eller ikke.

Utenrettslig gjeldsordning

Utenrettslig gjeldsordning betyr at du kommer til en avtale med alle kreditorene dine om at du nedbetaler en del av gjelden og får slettet resten. Reglene i gjeldsordningsloven gjelder som utfyllende regelverk.

Sletting av gjeld som er umulig å inndrive

Lån, renter og omkostninger kan bli slettet dersom det regnes som umulig å få inndrevet gjelden. Hele eller deler av gjelden kan slettes. Det blir foretatt en streng vurdering av disse sakene. Avgjørelsen er basert på en forretningsmessig vurdering og er ingen rettighet.

Som hovedregel får du ikke slettet gjeld på grunn av varige betalingsproblemer dersom du har rett til flere betalingsutsettelser eller sletting av gjeld.

Slik søker du om utenrettslig gjeldsordning eller sletting av gjeld

Du må sende inn skriftlig søknad med et begrunnet forslag til en avtale. Søknaden skal sendes til SI. Økonomisk rådgiver ved sosialtjenesten i kommunen der du bor kan hjelpe deg med søknaden.

Ingen klageadgang

Du kan ikke klage på avgjørelser om utenrettslig gjeldsordning og sletting av gjeld.

Spørsmål om ordningene?

Har du spørsmål til ordningene over, kan du ta kontakt med Statens innkrevingssentral.

Les mer i forskriften