Ufør og oppsagt lån?

Sist oppdatert: 02.01.2019
Selv om lånet ditt er oppsagt, kan du ha rett til å få slettet hele eller deler av lånet hvis du blir ufør.

Du kan ha rett til å få hele eller deler av lånet ditt slettet dersom du får varig uføretrygd fra folketrygden eller tilsvarende pensjonsordning i utlandet og du er minst 50 prosent ufør.

Du kan også ha rett til å få slettet gjeld hvis du får varig uføretrygd fra folketrygden og er minst 40 prosent varig ufør. For å få slettet gjeld på dette grunnlaget må du ha satt fram krav om uføretrygd på et tidspunkt hvor du fikk arbeidsavklaringspenger.

Selv om lånet ditt er midlertidig oppsagt, og overført til Statens innkrevingssentral (SI), kan du søke oss om å få slettet gjeld.

Retten til å få slettet gjeld er avhengig av din bruttoinntekt. Får du slettet deler av gjelden, blir gjelden nedskrevet og du får nye terminbeløp.

Dersom du mottar arbeidsavklaringspenger, vil du ikke få slettet gjeld, men du kan i stedet ha rett til betalingsutsettelse og rentefritak. 

Slik søker du om ettergivelse

Du bruker søknadsskjema for sletting av gjeld ved varig uførhet (skjema U). Legg ved kopi av pensjons- eller vedtaksbrevet fra Nav.

Er lånet ditt permanent overført til SI?

Hvis lånet ditt er permanent overført til Statens innkrevingssentral, må du søke om sletting av gjeld direkte til SI