Utdanninger du kan få støtte til

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 20.03.2018
For at du skal få støtte fra Lånekassen, må utdanningen være offentlig godkjent i Norge.

Hvis utdanningen din ikke tilfredsstiller kravene for å bli godkjent for støtte fra Lånekassen, kan du ikke få stipend eller lån.

Godkjente utdanninger

Du kan få støtte til høyere utdanning som er godkjent av NOKUT. Ved de offentlige universitetene og høgskolene er de fleste utdanninger godkjent for støtte fra Lånekassen.

Du kan få støtte både til

  • enkeltemner
  • årsstudium
  • bachelorgrad
  • mastergrad 

Skal du ta fagskoleutdanning, kan du få støtte til utdanning som er godkjent av NOKUT. Her ser du hvilke fagskoleutdanninger som er godkjente.

Vi gir også støtte til utdanning ved folkehøgskoler og en del andre typer utdanninger. Du kan lese mer om andre utdanninger vi gir støtte til her.

Vi gir ikke støtte til utdanning ved militære skoler eller til etatsopplæring. Til videregående opplæring kan du få støtte til opplegg som følger offentlig godkjente læreplaner.

Et lærested kan også ha utdanninger som ikke er godkjent for støtte. Det gjelder for eksempel for en del nettskoler. Er du usikker, kan du spørre på skolen din.

Deltidsutdanning

Du kan få støtte til utdanning på deltid i Norge. For å få støtte til deltidsutdanning må du ta minst halvparten av de fagene, studiepoengene eller årstimene du ville ha tatt dersom du skulle ha fullført utdanningen på heltid. Les mer om deltidsutdanning her.

Utdanninger i Norden og utlandet

Finner du ikke utdanningen din i søknaden?

Utdanninger ved høgskoler og universitet er ofte samlet i mer generelle kategorier i søknaden vår. Derfor er det ikke alltid at du finner det navnet som lærestedet bruker på utdanningen din. Les mer her.