Inntektstabeller og beløp for grunnstipend

Undervisningsåret 2017-2018 - Sist oppdatert: 30.08.2017
Når vi beregner om du kan få grunnstipend, bruker vi to ulike tabeller. En hvis forsørgerne dine bor sammen, og en hvis de ikke bor sammen.

I tabellene ser vi om forsørgerne tjener innenfor inntektsgrensen i forhold til hvor mange barn dere er i familien. Når du har ungdomsrett, behovsprøver vi grunnstipendet mot inntekten til forsørgerne dine. Dette gjelder også etter du har fylt 18 år.

Etter barnelova har begge foreldrene forsørgeransvar for barna sine, og grunnstipendet til elever i videregående opplæring blir behovsprøvd mot inntekten til begge forsørgerne. Behovsprøvingen skjer uavhengig av hvilken forelder du bor sammen med eller har kontakt med. Les mer om forsørgeransvar.

Tabell A

Tabell A gjelder for forsørgere som bor sammen, er gift* eller har forsørgeransvaret alene, som for eksempel når en forsørger er død.

Bor ikke forsørgerne dine sammen, er det tabell B du skal bruke.

Antall søsken

 

Grunnstipend per måned

 3 167 kroner

2 109 kroner

 1 055 kroner

0

0–249 175 kr

249 176
– 302 168 kr

302 169
– 355 161 kr

1

0–307 574 kr

307 575
– 360 567 kr

360 568
– 413 560 kr

2

0–365 973 kr

365 974
– 418 966 kr

418 967
– 471 959 kr

3 eller flere

0–424 372 kr

424 373
– 477 365 kr

477 366
– 530 358 kr

Hvis en forsørger har forsørgeransvaret alene og har ny ektefelle/samboer, blir det lagt til et fast beløp på 44 832 kroner på forsørgerens inntekt.

* Forsørgere som er gift, regnes i utgangspunktet for å bo sammen. Behovsprøving for søkere med forsørgere som er gift, blir derfor foretatt etter denne tabellen.

Tabell B

Tabell B gjelder for forsørgerne ikke bor sammen / er skilt. Tabellen gjelder selv om du bare bor hos en forelder, eller hvis den ene forsørgeren har foreldreansvaret alene.

Antall søsken

Grunnstipend per måned

Kr  3167

Kr 2 109

Kr 1 055

0

0–373 762 kr

373 763
– 426 755 kr

426 756
– 479 748 kr

1

0–432 161 kr

432 162
– 485 154 kr

485 155
–538 147 kr

2

0–490 560 kr

490 561
–543 553 kr

543 554
–596 546 kr

3 eller flere

0–548 959 kr

548 960
– 601 952 kr

601 953
– 654 945 kr

Hvis en forsørger har ny ektefelle/samboer som ikke er elevens forsørger, blir det lagt til et fast beløp på 44 832 kroner på forsørgerens inntekt når vi beregner om du kan få grunnstipend.

Inntektene vi bruker i utregningen

Vi legger sammen personinntekt og netto positiv kapitalinntekt for begge forsørgerne. Informasjon om inntekt får vi automatisk fra Skatteetaten.

Vi ser på inntekten for to år tilbake i tid, fordi dette er den siste fastsetting (likningen) som er tilgjengelig for alle.

Hva er personinntekt?

Personinntekt er den skattepliktige brutto inntekten til forsørgerne dine fra for eksempel arbeid, trygd og pensjon. For selvstendig næringsdrivende blir personinntekten fastsatt av skattemyndighetene etter egne regler (beregnet personinntekt). Personinntekten utgjør summen av følgende poster i skattemeldingen (selvangivelsen):

Poster i skattemeldingen (selvangivelsen)
2.1 Lønn og tilsvarende ytelser
+ 2.2 Pensjon, livrente i arbeidsforhold mv
+ 2.7 Næringsinntekt (den delen som er beregnet personinntekt i næring)
= Personinntekt

Hva er netto positiv kapitalinntekt?

Netto kapitalinntekt er differansen mellom kapitalinntekter og kapitalutgifter. Vi ser bare på kapitalinntekter hvis de går i pluss (netto positiv kapitalinntekt) når vi beregner grunnstipend.

Kapitalinntekter er for eksempel renteinntekter, utbytte av aksjer eller inntekter fra utleie av bolig. Kapitalutgifter er for eksempel renter på banklån og studielån, og tap ved salg av aksjer.

For å regne ut kapitalinntekt, kan du se på disse postene i selvangivelsen:

Poster i skattemeldingen (selvangivelsen)
2.8

Inntekter av bolig og annen fast eiendom

+ 3.1 Kapitalinntekter og andre inntekter
3.3

 Kapitalkostnader og andre fradrag

=

Netto kapitalinntekt (skal tas med bare hvis det er et positivt beløp, altså over 0 kroner)

For noen forsørgere er kapitalutgiftene større enn kapitalinntektene, og da setter vi kapitalinntekten lik null når vi beregner om du kan få grunnstipend.

Hva menes med søsken?

Jo flere søsken du har som er født i 1999 eller senere (inntil tre søsken), desto mer grunnstipend kan du ha rett til.

Hel- og halvsøsken og adoptivsøsken regnes som søsken. Stesøsken regnes ikke med i denne sammenhengen.

Hva menes med forsørgere?

Grunnstipendet behovsprøves nå mot inntekta til begge forsørgerne. Med forsørgere menes:

  • biologiske foreldre
  • adoptivforeldre
  • medmor
  • personer som har overtatt foreldreansvaret etter § 63 i barneloven.