Omgjøring av lån til stipend

Undervisningsåret 2017-2018 - Sist oppdatert: 23.11.2017
Inntil 40 prosent av basisstøtten kan gjøres om til stipend.

Det er kun deler av basisstøtten som kan gjøres om til stipend. Andre stipend, som skolepengestipend og reisestipend, får du utbetalt ved begynnelsen av hvert semester.  

Studenter i Norden og i land utenfor Norden

Når du har avsluttet utdanningen i utlandet, må du selv sende inn kopi av vitnemål eller endelig eksamensutskrift, slik at vi kan gjøre om lån til stipend. Omgjøringen skjer på bakgrunn av informasjon om inntekt og formue, som vi får fra skatteetaten i november. Derfor må du vente en stund før du vet hvor mye som blir gjort om til stipend. 

Spesielt for deg som studerer utenfor Norden

Du må i tillegg dokumentere betalte skolepenger for siste skoleår, dersom du ikke tidligere har sendt inn C-skjema med disse opplysningene.

Slik sender du inn vitnemålet ditt

Du kan enten laste opp vitnemålet ditt på Dine sider, eller sende oss en kopi av det i posten.

Sender du vitnemålet ditt i posten, send oss en kopi og merk det med fødselsnummeret eller kundenummeret ditt. Du trenger ikke «rett kopi»-stempler eller annet på kopien du sender oss. 

For deg som har tatt delstudier i utlandet

Dersom du har vært på studieopphold i utlandet som en del av høyere utdanning i Norge (delstudier), er det det norske lærestedet ditt som skal godkjenne utdanningen og rapportere inn eksamensresultater til Lånekassen.

Du må selv levere originalvitnemål til det norske lærestedet, slik at de kan overføre eksamensresultatene til Lånekassen når de er godkjent. Du skal derfor ikke sende eksamensutskrift eller vitnemål direkte til oss.

Lyst til å vite mer? Les mer om omgjøring av lån til stipend her.