Ytelser fra andre

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 14.03.2018
Hvis du mottar ytelser fra andre til å dekke skolepenger, blir skolepengestøtten fra Lånekassen redusert.

Dersom du får støtte fra andre som er øremerket til å dekke skolepenger (legater, stipender o.l.), blir skolepengestøtten fra Lånekassen blir redusert krone mot krone. Utgangspunktet for reduksjonen er det beløpet du faktisk må betale i skolepenger.

Støtte fra andre som skal dekke utgifter til språkkurs, blir trukket fra beløpet som kan gis i språkstipend.