Ytelser fra andre

Undervisningsåret 2017-2018 - Sist oppdatert: 20.03.2017
Hvis du mottar ytelser fra andre til dekning av skolepenger, blir skolepengestøtten fra Lånekassen redusert.

Dersom du får støtte fra andre som er øremerket til dekning av skolepenger (legater, stipender o.l.), blir skolepengestøtten fra Lånekassen blir redusert krone mot krone. Utgangspunktet for reduksjonen er det beløpet du faktisk må betale i skolepenger.

Støtte fra andre som skal dekke utgifter til språkkurs blir trukket fra beløpet som kan gis i språkstipend.