Basisstøtte

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 21.03.2018
Du kan få opptil 116 369 kroner i basisstøtte per undervisningsår. Basisstøtten er lik for alle som tar høyere utdanning på fulltid.

Ikon for støttekalkulator Regn ut hvor mye du kan få i stipend og lån

Støttebeløp Kan bli omgjort til stipend
Basisstøtte for et undervisningsår
116 369 kr 46 548 kr
Basisstøtte for høstsemesteret
(fem måneder)
54 125  kr 21 650 kr
Basisstøtte for vårsemesteret
(fem måneder og tre uker)*
62 244 kr 24 898 kr

*Opptrapping til 11 måneder med studiestøtte

Stortinget har vedtatt en plan for å trappe opp utdanningsstøtten gradvis fra 10 til 11 måneder. Det skal skje over fire år, fra 2017 til 2020. For våren 2019 trappes støtten opp med 3 uker. Den ene av de 3 ukene blir tildelt under forutsetning av at Stortinget bevilger penger til det i statsbudsjettet for 2019.

Opptrappingen til 11 måneder støtte gjelder kun fulltidsstudenter som tar høyere utdanning og fagskole, og som er i utdanning hele vårsemesteret.

Omgjøring av lån til stipend

Opptil 40 prosent av basisstøtten kan bli gjort om til stipend. Du må selv sende inn vitnemål som viser at du har bestått utdanningen din for at vi skal kunne gjøre om deler av lånet ditt til stipend.

Gå til søknaden

Slik fordeles støtten mellom stipend og lån

  • Beløpene gjelder dersom du er student og har fått innvilget støtte til fulltidsutdanning (30 studiepoeng per semester).
  • Hele basisstøtten utbetales som lån.
  • Inntil 40 prosent av lånet ditt kan gjøres om til stipend.
  • Blir søknaden din behandlet sent i semesteret, blir den første utbetalingen større.
  • Beløpene over er maksimal basisstøtte. Får du tildelt lån til skolepenger eller forsørgerstipend kommer dette i tillegg.
  • Har du fått innvilget støtte til skolepenger, vil du få det utbetalt sammen med den første utbetalingen hvert semester.
  • Er du gift eller samboer med felles barn, legges din og ektefelle/samboers formue sammen.