Lærling

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 29.05.2018
Du kan søke om stipend når du har en godkjent lærekontrakt.

Lærling med ungdomsrett

Du kan ikke søke før lærekontrakten din er godkjent, både av arbeidsgiveren din, og av fagopplæringskontoret i fylket ditt. 

Gå til søknaden

Lærlinger kan søke om stipend for 2017-2018 fram til 30. juni. Søknaden finner du her.

Lærling uten ungdomsrett

Hvis du ikke har ungdomsrett, kan du få støtte etter de samme reglene som studenter i høyere utdanning.

Gå til søknaden

Frem til 30. juni 2018 kan du fortsatt søke om støtte for undervisningsåret 2017-2018. Søknaden finner du her.