Utdanning ved flere læresteder samtidig

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Tar du utdanning ved to eller flere læresteder samtidig skal du bare sende inn én søknad.

Selv om du studerer ved to eller flere læresteder, holder det at du sender inn én søknad. På søknaden oppgir du kun utdanningen ved det lærestedet hvor du har høyest studiebelastning. Studiebelastning måles i studiepoeng, årstimer osv.

Dokumentasjon du må sende inn

For å få støtte også for utdanningen du tar ved det andre lærestedet, må du i tillegg sende inn:

  • En e-post fra Dine sider der du forklarer at du studerer ved to eller flere læresteder og oppgir hvor høy studiebelastning du har ved hvert lærested per semester.
  • Bekreftelse fra det andre lærestedet som viser perioden du skal ta utdanning og hvor høy studiebelastning du har der per semester.
  • Har du skolepenger å betale på ditt andre lærested, må du sende inn en bekreftelse på hvor mye du skal betale der.

Gå til søknaden

Kombinere høyere og videregående utdanning

Du kan gjerne kombinere flere høyere utdanninger, høyere utdanning og videregående utdanning, eller videregående utdanninger, så lenge utdanningene hver for seg gir rett til støtte.

Hvis du skal betale skolepenger, må beløpet du skal betale per semester framgå enten av selve søknaden eller av vedlegget til søknaden.

Minimum halv belastning

Tar du utdanning ved to eller flere læresteder samtidig, får du støtte i forhold til hvor høy studiebelastning du har totalt. For eksempel vil én deltidsutdanning på 10 studiepoeng og en annen på 20 studiepoeng i høyere utdanning, til sammen telle likt med en fulltidsutdanning på 30 studiepoeng.

For å få støtte til en kombinasjon av utdanninger, er det et krav at du til sammen har minst 50 prosent studiebelastning av fulltidsutdanning.

Maksimal støtte

Du kan maksimalt få støtte tilsvarende fulltidsutdanning, selv om du til sammen har høyere studiebelastning enn fulltid.