Bokontroll av studenter

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 31.07.2019
Lånekassen gjennomfører nå en kontroll av 25 000 studenter som oppga at de bodde borte i 2018. Alle som har fått brev, må svare innen fristen. Har du ikke fått brev, er du heller ikke tatt ut i kontrollen.

I bokontrollen blir du bedt om å dokumentere at du ikke bodde sammen med foreldrene dine i 2018. Selv om du har blitt kontrollert tidligere, må du sende inn dokumentasjon hver gang du blir kontrollert. Dokumentasjonen må være så ny som mulig.

Vi sender ut bokontrollbrevene i flere puljer fra og med 31. januar.

Dette skal du sende inn

Du svarer på bokontrollen på Dine sider

Under menyvalget «bokontroll» på Dine sider velger du det boforholdet du har, og får beskjed om hva slags dokumentasjon du skal laste opp, eller hvilke opplysninger du skal sende inn. 

Har du ikke dokumentasjonen digitalt?

Saksbehandlingstiden blir kortere, og det blir enklere for deg å følge saken, hvis du laster opp dokumentasjonen elektronisk fra Dine sider. Hvis du bare har dokumentasjonen tilgjengelig på papir, kan du for eksempel ta et bilde av det eller skanne det. Men sender du inn et bilde, må du passe på at teksten blir tydelig og kan leses.

Hvis du ikke kan sende dokumentasjonen elektronisk, kan du også sende den per post til Lånekassen, postboks 450 Alnabru, 0614 Oslo.

Skal du sende dokumentasjonen i posten, er det viktig at du merker papirene med navn, kundenummer eller fødsels- og personnummer og "Bokontroll". Opplysningene du sender inn, blir bare brukt til denne bokontrollen.

Hvis du ikke får sendt inn dokumentasjonen innen den oppgitte fristen, må du sende det inn så fort du kan.

Svar fra Lånekassen

Du får ikke noe svar fra oss hvis alt er i orden, men du kan se statusen på saken din på bokontrollsiden på Dine sider. Der kan du se om saken din er behandlet, og du kan sjekke resultatet. Du får et brev fra oss hvis vi mangler informasjon for å behandle saken din, eller du ikke har sendt inn riktig dokumentasjon.

Hvorfor bokontroll?

For at du skal få gjort om lån til utdanningsstipend, er ett av vilkårene at du ikke bor sammen med foreldrene dine. De aller fleste studenter er ærlige, men vi vet at enkelte oppgir i søknaden at de bor borte, selv om de faktisk bor sammen med foreldrene sine. Derfor kontrollerer Lånekassen om studentene faktisk bodde borte i 2018, slik de oppga.

Hvem blir plukket ut i kontrollen?

Alle som har oppgitt at de bor borte, men har foreldre med adresse så nær studiestedet at de kunne bodd hjemme, kan bli trukket ut i bokontrollen.

I år vil vi trekke ut studentene som skal kontrolleres på en smartere måte enn tidligere år ved at vi tar i bruk en modell basert på kunstig intelligens. Denne modellen ser sammenhenger i et datamateriale som mennesker vanskelig kan se. Modellen kan identifisere faktorer som øker sannsynligheten for at en student har gitt feil informasjon om hvor han eller hun bor. Slike faktorer kan være studentens alder, avstand mellom foreldrehjem og studiested, antall år som student, om studenten tidligere er kontrollert og så videre.

I 2019 vil det være omtrent 25 000 studenter som blir kontrollert. 15 000 av disse blir plukket ut ved hjelp av kunstig intelligens og 10 000 blir tilfeldig valgt fra gruppen som potensielt kan bo hos foreldrene.

Konsekvenser av å ikke svare eller gi feil opplysninger

Hvis du ikke svarer eller ikke dokumenterer at du har vært borteboer, vil vi anta du har bodd sammen med foreldrene dine. Da får du et brev fra oss med melding om hvilke konsekvenser dette har for deg. Du kan blant annet regne med dette:

  • Du vil ikke få omgjort lån til stipend for den perioden du ikke har dokumentert borteboerstatus
  • Vi kan nekte deg støtte, betalingsutsettelse og sletting av renter for neste undervisningår, eller for en lengre periode framover.

Forfalskning av dokumenter, eller forsøk på forfalskning, vil bli politianmeldt.

Les mer om opplysningsplikten du har når du får støtte i § 13-1 i forskriften om utdanningsstøtte.