Flytting

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 01.10.2019
Det har stor betydning for stipend- og lånebeløpet om du bor borte eller hjemme.

Slik melder du fra om flytting

Slik kan du melde fra til Lånekassen om du bor hjemme eller borte

Slik kan du ikke melde fra til Lånekassen om du bor hjemme eller borte

  • Per telefon
  • På vanlig e-post
  • Endring av adresse i Folkeregisteret

Høyere og annen utdanning

Dersom du er registrert som borteboer hos Lånekassen, kan du få inntil 40 prosent av lånet gjort om til stipend etter bestått eksamen.

Du blir regnet som borteboer hvis:

- du ikke bor sammen med foreldrene dine, men bor for deg selv, for eksempel på studenthybel.

- du bor i en leilighet som foreldrene dine eier, men du bor i leiligheten uten foreldrene dine.

- du bor på samme eiendom som foreldrene dine, men i en boenhet som er selvstendig, dvs. har eget bad/wc og kjøkken, og som er fysisk atskilt fra huset til foreldrene dine, for eksempel kårbolig, anneks eller annen type boenhet på foreldrenes eiendom.

- du bor i samme hus som foreldrene dine, men i en selvstendig og klart atskilt boenhet (leilighet). Vilkåret er at leiligheten har et eget bruksenhetsnummer (bolignummer, for eksempel H0203) eller tilsvarende i folkeregisteret eller i eiendomsregisteret. Det kan for eksempel være at du bor i en kjellerleilighet med eget bruksenhetsnummer.

Er du gift eller har barn som du bor sammen med, kan du få stipend selv om du bor sammen med foreldrene dine.

Hvis du flytter til eller fra foreldrene dine i løpet av perioden du mottar stipend og lån for, må du sende skriftlig melding til Lånekassen hvor du oppgir flyttedato og den nye adressen din. Du kan enkelt melde fra under "meld fra om endringer" på Dine sider.

Videregående opplæring

Dersom du flytter for deg selv, kan du få bostipend. For å få bostipend er det noen krav som blir stilt. Du må bo for deg selv og minst ett av disse kravene må være oppfylt:

  • Skolen ligger 40 km eller mer fra foreldrehjemmet
  • Reisetiden mellom hjem og skole er mer enn tre timer tur-retur
  • Det er spesielle forhold som gjør at du ikke kan bo hjemme mens du går på skolen

Flytter du tilbake til foreldrene dine, har du ikke lenger rett på bostipend. Flytting kan også medføre at du skal ha mer eller mindre i reisestipend enn du eventuelt har fått.

Frister

Dersom du krysset av for at du skulle bo hjemme i søknaden om støtte, men har flyttet for deg selv etter at du søkte, må melding om flyttedato og hybeladresse være kommet inn til oss innen støtteperioden/undervisningsåret er avsluttet.

Krysset du av for at du skulle flytte for deg selv i søknaden om støtte, men ikke oppgav hybeladresse eller flyttedato på søknaden, må du sende inn disse opplysningene til oss innen støtteperioden/undervisningsåret.

Søknader eller nye opplysninger som kommer inn til Lånekassen etter at undervisningsåret eller kurset er avsluttet, blir ikke behandlet.

Lærlinger

Melding om hybeladresse og flyttedato for lærlinger, må være kommet inn til Lånekassen innen 30. juni, eller innen lærekontrakten avsluttes, dersom lærekontrakten avsluttes før 30. juni.