Endring av fag

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 31.07.2019
Du må melde fra til Lånekassen dersom du tar andre fag eller fagkombinasjoner enn det du opplyste om i søknaden.

Vi trenger disse opplysningene fordi endring i hvilke fag du tar kan endre hvor mye støtte du har rett til.

Slik melder du fra om endringer i fag

Videregående skole

Hvis du slutter i ett eller flere fag, eller du tar ekstra fag i løpet av skoleåret, skal skolen din sende melding til oss om det. Du trenger ikke sende inn noe selv.

Høyere og annen utdanning

Endringer som fører til at du tar like mange eller færre studiepoeng
(lik eller redusert studiebelastning)
Endringer som fører til at du tar flere studiepoeng
(økt studiebelastning)

Meld fra om endringen inne på Dine sider.


Send inn en bekreftelse fra lærestedet ditt elektronisk, som viser den nye, høyere studiebelastningen.

Du trenger referansenummeret du fikk da du søkte for å ettersende dokumentasjon. Du finner det på Dine sider.


Eller send et brev i posten til:

Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo
Faks: 22 64 26 36

Eller send et brev i posten sammen med en bekreftelse fra lærestedet ditt som viser den nye, høyere studiebelastningen til:

Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo