Studenter svindler Lånekassen for millioner

Sist oppdatert: 16.01.2013
Lånekassens siste bokontroll viser at 4,5 prosent av studentene som ble kontrollert, jukset til seg stipend ved å oppgi at de bodde borte. Å bli tatt for svindel kan ha store konsekvenser.

Når studentene søker om støtte fra Lånekassen, oppgir de om de bor sammen med foreldrene eller ikke. Det er bare studenter som bor borte fra foreldrene, som har rett til å få gjort om lån til stipend etter bestått eksamen.

– Ordningen er basert på tillit. De aller fleste studenter er ærlige, men vi vet at det er noen som oppgir at de er borteboere, mens de faktisk bor sammen med foreldrene. På denne måten jukser de til seg stipend de ikke har rett til. Dette er misbruk av samfunnets velferdsgoder, sier Marianne Andreassen, administrerende direktør i Lånekassen.

Kan få store konsekvenser for studenten
Kontrollen viste at 45 av de 1 000 studentene som ble kontrollert, ikke kunne dokumentere at de bodde borte i undervisningsåret 2011–2012, slik de hadde oppgitt. Lånekassens reaksjoner på mislighold av opplysningsplikten er strenge.

– Å gi uriktige opplysninger om bosted er svært alvorlig og kan ha store konsekvenser. Den vanligste reaksjonen er at studentene mister retten til støtte, betalingsutsettelse og rentefritak i like mange semestre som de har gitt uriktige opplysninger. I de alvorligste tilfellene kan studentene miste retten til studiestøtte for alltid, noe som kan bety at de aldri får gjennomført den utdanningen de hadde planlagt. Grove tilfeller kan bli politianmeldt, sier Andreassen.

Kan ha blitt svindlet for 72 millioner kroner
56 000 av studentene som oppga at de bodde borte i 2011–2012, studerte så nær foreldrehjemmet at de kunne bodd hjemme. I gjennomsnitt fikk borteboere 28 500 kroner i stipend forrige undervisningsår:

– Hvis 4,5 prosent av disse 56 000 oppga at de bodde borte for å få stipend, mens de egentlig bodde hjemme, betyr det at Lånekassen kan ha blitt svindlet for 72 millioner kroner forrige studieår, forteller Andreassen.

Det totale antallet studenter som oppga å bo borte i 2011–2012, var 178 000. Statistisk sett kan 1,4 prosent av disse ha misbrukt utdanningsstipendordningen.

Får inn tips fra ærlige studenter
Lånekassen gjennomfører bokontroller jevnlig, noen er store, andre er mindre. Den forrige store bokontrollen, som ble gjort i 2011, viste at 3,6 prosent av de kontrollerte jukset til seg stipend.

– Vi får dessuten stadig inn tips fra ærlige studenter som kjenner til noen som jukser. Vi følger opp alle tipsene, sier Andreassen.

Fakta:

  • 1 000 studenter fra 13 læresteder over hele landet, både offentlige og private, ble våren 2012 bedt om å dokumentere at de bodde borte, slik de hadde oppgitt til Lånekassen. De ble bedt om å sende inn kopi av leiekontrakt eller en bekreftelse på at de eier boligen de bor i. 45 av de kontrollerte studentene kunne ikke dokumentere at de var borteboere i undervisningsåret 2011–2012.
  • 56 000 av studentene som oppga at de bodde borte i 2011–2012, studerte så nær foreldrehjemmet at de kunne bodd hjemme. Hvis 4,5 prosent av 56 000 studenter (2 520 studenter) ga Lånekassen uriktige opplysninger for å få stipend, betyr det at Lånekassen kan ha blitt svindlet for 72 millioner kroner i 2011–2012. Regnestykket tar utgangspunkt i gjennomsnittlig tildelt utdanningsstipend i 2011–2012 (28 500 kroner).
  • 192 000 studenter fikk støtte fra Lånekassen til utdanning i Norge i 2011–2012. Dette inkluderer også elever ved folkehøgskoler, fagskoler, voksenopplæring osv. 178 000 av dem oppga at de bodde borte i undervisningsåret, 14 000 opplyste at de bodde hjemme.
  • All støtten til studenter i Norge utbetales som lån. Borteboere får inntil 40 prosent gjort om til utdanningsstipend etter bestått eksamen. Hjemmeboere har ikke rett til utdanningsstipend. De får like mye penger, men alt blir stående som lån. I inneværende undervisningsår får fulltidsstudenter 92 500 kroner i basisstøtte. Fullt utdanningsstipend er 37 000 kroner.
  • Lånekassen delte ut mer enn 21,5 milliarder kroner til elever og studenter i Norge og utlandet i undervisningsåret 2011–2012.