Stabilt lav fast rente på studielån

Sist oppdatert: 01.10.2010
Den faste renten på studielånet forblir uendret. Fra 1.-12. oktober kan Lånekassens kunder enten inngå nye eller avslutte gamle fastrenteavtaler.

Fastrentesatsene i Lånekassen vil også etter den 1. november være  3,357 prosent for tre år, 3,650 prosent for fem år og 4,232 prosent for ti års bindingstid.

Den flytende renten vil være på 3,260 prosent fram til 1. januar 2011.

Kan avslutte fastrenteavtaler

Nærmere 450 000 av Lånekassens kunder har flytende rente, mens 80 000 har fast rente.

– I søkeperioden for å inngå fastrenteavtaler vil man også få anledning til å avslutte tidligere inngåtte fastrenteavtaler, opplyser Astrid Bugge Mjærum, informasjonsdirektør i Lånekassen.

Etter å ha avsluttet en avtale må kunden vente i to måneder med å få en ny fastrenteavtale, men han kan søke om en ny fastrenteavtale i karensperioden.

Kunde tapte 35 000 kroner

I forrige søkeperiode i august valgte 527 av Lånekassens fastrentekunder å gå over til flytende rente. Ved rentetap legges rentene til lånet.

– Det største rentetapet hadde en kunde som tapte  mer enn 35 000 kroner på å avslutte fastrenteavtalen sin. Men det blir  samtidig et lavere terminbeløp å betale, og rentene omfattes av de gunstige tilbakebetalingsreglene i Lånekassen, presiserer Mjærum.

Om lag 80 prosent av dem som avsluttet sine fastrenteavtaler, måtte ut med mindre enn
8 000 kroner for å kompensere for rentetapet. I gjennomsnitt hadde de som gikk over til flytende rente, en gjeld på 212 000 kroner, og de betalte i snitt 6 000 kroner hver.

Nye rentesatser annenhver måned

Både den flytende og den faste renten på studielånet fastsettes nå seks ganger i året.

Lånekassens kunder kan søke om fast rente eller avslutte tidligere fastrenteavtaler på Dine sider på lanekassen.no. Les mer om hvordan renten blir fastsatt.