Siste frist for å søke om stipend og lån er 15. mars

Sist oppdatert: 12.03.2013
Alle som skal søke om stipend og lån fra Lånekassen for vårsemesteret 2013, må søke innen 15. mars. Dette gjelder både for elever i videregående skole og studenter i all annen utdanning.

– Søker du etter fristen, går du glipp av støtte for vårsemesteret. Studenter som har søkt om støtte for hele året, trenger ikke å søke på nytt, påpeker kommunikasjonsdirektør i Lånekassen, Anne-Berit Herstad.

Meld fra om endringer

15. mars er også siste frist for elever og studenter å melde fra om endringer som kan føre til at de får mer eller mindre penger fra Lånekassen, som for eksempel flytting, avbrudd i utdanningen eller stryk til eksamen.

– Studenter som bodde hjemme da de søkte om lån, men som nå har flyttet, må melde fra til Lånekassen senest 15. mars for å ha rett til omgjøring til stipend, forteller Herstad.

Studenter i høyere utdanning kan i vårsemesteret få 46 250 kroner i stipend og lån. Støtten blir i første omgang gitt som lån, men de som bor borte fra foreldrene, får inntil 40 prosent av beløpet gjort om til stipend etter bestått eksamen.

Kan søke om utstyrsstipend

Elever i videregående opplæring som ennå ikke har søkt om utstyrsstipend, kan gjøre dette innen fristen. Utstyrsstipendet er et engangsbeløp på mellom 910 kroner og 2 910 kroner, avhengig av utdanningsprogram. Lånekassen sjekker automatisk om elever som søker om utstyrsstipend, også har rett til andre stipend.