Nytt styre i Lånekassen

Sist oppdatert: 30.06.2015
Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nytt styre i Lånekassen. Oppnevningen gjelder for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2018.

 Faste medlemmer

Verv

Seunn Smith-Tønnessen

Leder

Øivind Christoffersen

Nestleder

Inger Johanne Pettersen

Styremedlem

Håkon Haugli

Styremedlem

Borgny Molnes

Ansattrepresentant

Erik Storø

Ansattrepresentant

Styret skal på vegne av KD følge opp virksomheten, og kontrollere at ledelsen utfører oppgavene sine i samsvar med de styringssignalene og retningslinjene departementet har gitt.