Ny nettjeneste for tilbakebetalere

Sist oppdatert: 01.07.2015
Lånekassen tilbyr nå sine 500 000 tilbakebetalere flere tjenester på nett. Alle som trenger å søke om betalingsutsettelse eller rentefritak, kan gjøre det papirfritt.

– Både studentene og tilbakebetalerne ønsker å betjene seg selv, og det er gledelig at vi kan gjøre det enklere for brukerne våre. Dagens studenter kan leve et papirfritt liv med Lånekassen. Nå er det tilbakebetalernes tur. Vi har nå nesten alle tjenestene på nett, nå også søknad om rentefritak, sier Astrid Mjærum, informasjonssjef i Lånekassen.

Hvert år søker rundt 100 000 kunder om betalingsutsettelse eller rentefritak (sletting av renter) på studielånet.

Nettet tar over – folk betjener seg selv

De unge ønsker å bruke nettet når de skal kontakte det offentlige. De siste tre årene har nettbruken blant Lånekassens kunder økt jevnt. Så langt i år har nettjenestene hatt til sammen mer enn fem millioner besøk, i 2008 var tallet 4,3 millioner, mot 3,7 millioner i 2007.

– Nettbruken sparer ressurser både for den enkelte, miljøet og samfunnet for øvrig, sier Mjærum. Hun forteller at det i årene framover vil komme enda flere tjenester for selvbetjening. – Hvis kundene ordner de enkle og greie tingene selv på nett, får vi bedre tid til de sakene som ikke er A4.

Mange får svar med én gang

Kunden trenger ikke oppgi grunn hvis hun vil søke om betalingsutsettelse. Betalingsutsettelse er en fleksibel ordning, men ved å bruke denne muligheten må kundene betale mer renter. Lånekassen kan også gi rentefritak på lånet dersom kunden er syk, arbeidsledig eller hjemme med barn og samtidig har lav inntekt. 

De som ønsker å utsette betalingen, får svar umiddelbart etter at de har søkt, eller de mottar en SMS eller e-post om hvor lang behandlingstiden er. Søknader om rentefritak kan ikke behandles før likningen for det aktuelle året foreligger.

Nye tjenester på ny plattform

De nye tjenestene er laget på helt nye plattformer, som etter hvert skal erstatte alle nettjenestene til Lånekassen. Tjenestene er et resultat av fornyingsarbeidet i Lånekassen der både kunde- og saksbehandlingssystemet byttes ut steg for steg over en fireårsperiode. Første leveranse i prosjektet, som er et samarbeid mellom Lånekassen og Capgemini, har vært vellykket.

– Det har de to siste ukene kommet inn over 14 000 nye nettsøknader, det er en god bekreftelse på at prosjektet har levert en løsning som er godt mottatt av Lånekassens kunder, sier Sigurd Eriksson, prosjektleder for Lånekassen.