Norske studenter i Australia

Sist oppdatert: 11.01.2011

Norske studenter i Australia som oppholder seg i flomrammede områder, kan følge med på informasjon fra den norske ambassaden på ambassadens nettsider.