Lånekassen på topp i innbyggerundersøkelsen 2013

Sist oppdatert: 01.07.2015
Brukerne har talt: Lånekassen er det myndighetsorganet de totalt sett er mest tilfredse med, etterfulgt av Tollvesenet, politiet, Vegvesenet, Skatteetaten, NAV og plan- og bygningskontoret. Dette kommer fram i regjeringens innbyggerundersøkelse for 2013.

– Dette er resultater Lånekassen er svært godt fornøyd med. Målet vårt er den gode kundeopplevelsen med digitale løsninger, og det gjennomsyrer alt vi gjør. Undersøkelsen viser at vi har tatt riktige valg, og vi er glad for at dette gir gevinster for kundene våre, sier Marianne Andreassen, administrerende direktør i Lånekassen.

Innbyggerundersøkelsen om det offentlige Norge er den største og mest omfattende undersøkelsen av hvor tilfredse innbyggerne og brukerne er med forvaltningen og det offentlige tjenestetilbudet. Dette er andre gang innbyggerundersøkelsen gjennomføres, første gang var i 2010.

I tråd med Lånekassens strategi

Innbyggerundersøkelsen 2013 viser at brukertilfredsheten totalt med Lånekassen er høy, og høyest av alle de sju myndighetsorganene som er vurdert. Undersøkelsen viser videre at brukerne har høy grad av tillit til Lånekassen, og de synes det er lett å forstå informasjonen fra Lånekassen og hvordan de skal fylle ut skjemaer. De er tilfredse med Lånekassens nettsider og mulighetene de har til å utføre oppgaver på nettet.

– Dette sammenfaller veldig godt med vår strategi om digitalt førstevalg. Kundene skal ikke behøve å kontakte oss på telefon eller e-post, de skal selv finne svar på det de lurer på, på nettsidene våre. Samtidig skal de oppleve at selvbetjeningsløsningene våre er enkle, trygge og raske, sier Andreassen.

– Inspirerer til videre utviklingsarbeid

Undersøkelsen viser at brukerne totalt sett er betraktelig mer tilfredse med Lånekassens tjenester nå enn i 2010. Lånekassen skårer også bedre på samtlige temaområder i 2013 sammenliknet med 2010.

– De gode resultatene i innbyggerundersøkelsen inspirerer oss til videre utviklingsarbeid, slik at vi kan tilby enda bedre løsninger for kundene våre, sier Andreassen.

Fakta om innbyggerundersøkelsen 2013:

  • Innbyggerundersøkelsen 2013 er gjennomført av TNS Gallup på vegne av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), som har fått oppdraget fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). 30 000 tilfeldig utvalgte nordmenn fikk høsten 2012 mulighet til å si sin mening om forvaltningen og offentlige tjenester.
  • Innbyggerundersøkelsen kartlegger blant annet hva innbyggerne mener om det offentlige tilbudet i sin kommune, hvor stor tillit de har til politikerne, hvilke holdninger de har til det offentlige, digitalisering, sikkerhet, effektivitet og klagebehandling. I tillegg er det en egen del om hva brukerne mener om statlige, kommunale og fylkeskommunale virksomheter, som fastlege, helsestasjon, sykehus, hjemmesykepleie, politi, Skatteetaten, NAV, Lånekassen, SFO, skole og folkebibliotek. De 23 virksomhetene i brukerdelen er sortert i fire kategorier: utdanning og kultur, helse, omsorg og myndighetsorganer.
  • Innbyggerundersøkelsen 2013 viser at tilfredsheten for alle myndighetsorganer har gått opp siden 2010. Særlig har framgangen vært stor innenfor området digitalisering og servicen fra de ansattes side.
  • Les mer om innbyggerundersøkelsen 2013 på Difi sine nettsider.