Ingen endring av studielånsrenten

Sist oppdatert: 02.09.2010
Den flytende renten på studielånet forblir uendret. Studielånsrenten vil dermed være på 3,260 prosent også etter den 1. november.

450 000 av Lånekassens kunder har flytende rente, 80 000 har fast rente.

For de av Lånekassens kunder som valgte å binde renten i perioden 2.- 14. august, ble den faste renten på studielån fra 1. september satt til 3,357 prosent for tre år, 3,650 prosent for fem år og 4,232 prosent for ti års bindingstid.

527 avsluttet sine fastrenteavtaler

– I samme periode hadde man kundene for første gang anledning til å avslutte tidligere inngåtte fastrenteavtaler før tiden. 527 kunder valgte da å gå over til flytende rente, opplyser Astrid Bugge Mjærum, informasjonsdirektør i Lånekassen.

Søkeperioden for å avslutte en fastrenteavtale vil heretter være lik søkeperioden for å inngå ny fastrenteavtale. Neste søkeperiode for både å inngå og avslutte fastrenteavtaler i Lånekassen vil bli mellom 1. og 12. oktober 2010.

Nye rentesatser annenhver måned

Både den flytende og den faste renten på studielånet fastsettes seks ganger i året.

– Ny fast rente som gjelder fra 1. november, vil bli offentliggjort i begynnelsen av oktober, mens ny flytende rente som gjelder fra 1. januar, vil bli fastsatt i begynnelsen av november, forteller Mjærum.