Historisk lav fastrente på studielån

Sist oppdatert: 29.06.2015
Fra 1.–12. juni kan kundene i Lånekassen binde renten på studielånet på 3,162 prosent for tre år, 3,552 prosent for fem år eller 4,426 prosent for ti år.

– Nå har rundt 350 000 lånekassekunder mulighet til å binde renten på studielånet sitt til historiens laveste fastrentesats, sier informasjonssjef i Lånekassen, Astrid Mjærum.

Fra 1. juli endrer vi måten å fastsette renta på i Lånekassen. Fra da av vil både den faste renten og den flytende renten bli fastsatt seks ganger i året, mot fire ganger med dagens ordning. Renten vil heretter oppgis med tre desimaler.

Fristen for å binde renten er 12. juni

Kundene får heretter anledning til å binde renten mellom 1. og 12. i annenhver måned. Fristen for å binde renten fra 1. juli er altså allerede 12. juni.

De som ikke aktivt velger fast rente innen fristen, beholder flytende rente. Rundt 85 prosent av tilbakebetalerne i Lånekassen har flytende rente, mens 15 prosent har fast rente. Den flytende renten er på 3,065 prosent fra 1. juli.

Dagens fastrentesatser er 3,7 prosent for tre år, 4,2 prosent for fem år og 4,8 prosent for ti års bindingstid.

Nye rentesatser annenhver måned

– Med den nye renteordningen vil Lånekassen presentere nye satser for fast og flytende rente annenhver måned. Ny flytende rente som gjelder fra 1. september, vil bli fastsatt i begynnelsen av juli, mens ny fast rente som gjelder fra 1. september, vil bli offentliggjort i begynnelsen av august, forteller Mjærum.

Med den nye renteordningen, vil det være mulig å avbryte fastrenteavtaler i Lånekassen. Denne ordningen trer i kraft fra 1. juli.