Flytende studielånsrente forblir uendret

Sist oppdatert: 28.02.2014
Den flytende renta i Lånekassen vil være på 2,477 prosent ut juni.

– Den flytende studielånsrenta lå på 2,575 prosent i et halvt år, før den sank til 2,477 prosent fra mars. Dette er også satsen for mai og juni, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Sju av ti har flytende rente

Både den faste og den flytende renta blir fastsatt seks ganger i året. De som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente. 173 000 av Lånekassens tilbakebetalere har fast rente på studielånet sitt, mens 419 400 har flytende rente.

Nye fastrentesatser i mars–april

I perioden 1.–12. februar kunne kundene i Lånekassen binde renta på 2,673 prosent for tre år, 3,162 prosent for fem år og 3,941 prosent for ti år. Neste mulighet til å søke om fastrente er 1.–12. april. Nye fastrentesatser som gjelder for mai og juni, blir offentliggjort i månedsskiftet mars–april.

Følg renteutviklingen i Lånekassen.