Flere tar full studiegrad i utlandet

Sist oppdatert: 25.08.2010
I 2009–2010 valgte 12 956 norske studenter å ta en full studiegrad i utlandet, noe som tilsvarer en oppgang på om lag åtte prosent fra forrige studieår. Antallet studenter som reiste ut for å ta enkeltfag, holdt seg stabilt.

I fjor var det for første gang på flere år en oppgang i antall studenter som tok utdanning i utlandet, og trenden fortsetter i år. Til sammen valgte 20 165 norske studenter å ta en del av eller hele sin utdanning i utlandet, noe som er en økning på om lag 1 000 fra i fjor.

– Den positive trenden fra i fjor ser ut til å fortsette. Med tanke på at antall studieplasser i Norge ikke vokser proporsjonalt med økte søkertall, vil det mest sannsynlig bli flere norske studenter i utlandet i framtida, sier Astrid Bugge Mjærum, informasjonsdirektør i Lånekassen.

Tradisjonelle land på topp

Tall for forrige studieår viser at Storbritannia holder stand som det mest populære landet å reise til, 3 542 norske studenter valgte å ta hele eller en del av utdanningen sin her. Videre på listen over de mest populære studielandene finner vi Danmark, Australia, USA og Polen, som alle hadde mer enn 1 000 nordmenn på studievisitt i fjor. Østeuropeiske land som Polen, Ungarn, Tsjekkia og Slovakia har samlet sett en stor andel norske studenter, og de fleste av disse studerer medisin.

Økonomi og medisin mest populært

Økonomi og administrasjon er det mest attraktive fagområdet for norske studenter i utlandet, 3 458 valgte dette. Medisin, samfunnsfag, psykologi, kunstfag, teknologi og arkitektfag er også svært populære fagretninger.

De fleste tar bachelorgraden

De fleste som reiser ut i studietiden, er studenter som tar en del av eller hele bachelorgraden sin i utlandet. Mens det i fjor reiste ut 12 194 norske bachelorstudenter, var det 7 778 nordmenn på mastergradsnivå i utlandet. Antall elever i videregående skole som tar et utvekslingsår, fortsetter å øke. I fjor reiste 1 729 norske utvekslingselever til utlandet.