Fem av seks studenter får fullt stipend

Sist oppdatert: 20.10.2009
De fleste studenter i Norge har en inntekt som gjør at de får fullt stipend fra Lånekassen. Én av seks studenter får redusert stipend på grunn av høy inntekt, formue eller trygd i 2008.

– Det er cirka like mange som får fullt stipend i år som i fjor, sier Astrid Mjærum, informasjonssjef i Lånekassen.38 200 får kutt i stipendet. 

– Vi ser en tendens til at de som får trekk i stipendet, har høyere inntekt og høyere formue enn tidligere, sier Mjærum.

Alle får like mye penger

– Studenter vet at de kan tjene cirka 130 000 kroner uten at de får redusert stipendet. Ønsker man å jobbe mer enn det beløpsgrensene åpner for, er det et valg studentene kan ta. Da vil deler av stipendet bli gjort om til lån. De får da like mye penger som andre, men må betale tilbake mer etter endt studietid, forklarer Mjærum. Årets kontroll av likning viser følgende:

  • 25 600 fikk redusert stipend på grunn av høy inntekt, fem prosent flere enn i fjor. Økningen fra 2006 er 15 prosent. Over 10 000 studenter har inntekt over 300 000 kroner. Høyeste inntekt hadde en kvinne fra Nord-Norge, hun tjente 2,8 millioner kroner.
  • 5700 fikk redusert stipend på grunn av høy formue. Det er samme antall som i fjor. Fra 2006 er det imidlertid en økning på 20 prosent. 1 500 har formue over 1 millioner kroner. Høyeste formue hadde en kvinne fra Sør-Vestlandet, hun hadde en formue på 474 millioner kroner.
  • 7 500 fikk redusert stipend på grunn av trygd. Det er 1 500 færre enn i 2007 og en nedgang på om lag 30 prosent fra 2006.

Behovsprøvd stipend

Utdanningsstipendet behovsprøves mot egen inntekt, formue og trygd. Overstiger man beløpsgrensene, blir hele eller deler av stipendet gjort om til lån. Inntekts- og trygdegrensen var i 2008 på 122 247 kroner, og grensen for formue var på 241 840 kroner.

Lånekassen utbetaler all støtte som lån. Ved bestått eksamen blir 40 prosent, 35 000 kroner, gjort om til stipend. Ved for høy inntekt, formue eller trygd, kan stipendet bli gjort om til lån igjen. Lånekassen gjennomfører kontrollen på grunnlag av likningsopplysninger vi får fra skatteetaten.