Færre saker til inkasso

Sist oppdatert: 20.04.2010

Finanskrisa gjorde det vanskeligere for folk å gjøre opp gjelda si, og førte mange ut i et økonomisk uføre. Når det gjelder studielånet, ser det imidlertid ut til at de økonomiske nedgangstidene har hatt liten innvirkning på betalingsevnen. De siste årene har det tvert imot vært en nedgang i antall kunder overført til inkasso.

– Vi har sett nærmere på flere forhold knyttet til betalingsevnen, og tendensen på landsbasis er klar: Folk er ikke dårligere til å gjøre opp for studiegjelda si nå enn før finanskrisa satte inn, sier Astrid Mjærum, informasjonssjef i Lånekassen.

I motsetning til den overordnede tendensen i samfunnet når det gjelder betjening av gjeld, har Lånekassens kunder blitt flinkere til å betale i tide de siste årene.
– Spesielt gledelig er det at antallet og andelen kunder som får sine saker permanent overført til inkasso også har sunket de siste årene, sier Mjærum.

Kari og Ola Nordmann betaler studiegjelda si

Årlig ser man at det er i 15. februar-terminen det sendes ut flest purringer, men andelen purringer gjennom hele året har gått noe ned siden 2007. Både andelen kunder som får varsel om oppsigelse og andelen kunder som får betalingsutsettelse har holdt seg stabil de siste årene, men gikk noe ned fra 2008 til 2009.

– Når det gjelder betaIingsutsettelser har kundeandelen som får dette vært stabil de siste årene, men andelen gikk noe ned i fjor. Også antallet og andelen kunder som får rentefritak har vært stabil de siste årene, forteller Mjærum.

Antallet og andelen kunder som får sine saker midlertidig overført til Statens innkrevingssentral har vært stabil de siste årene, men har gått betydelig ned de siste ti årene. Ved årsskiftet 2000 var nesten ti prosent av Lånekassens tilbakebetalere under inkassomessig oppfølging, mens denne andelen hadde sunket til 6,3 prosent ved årsskiftet 2009.

Regionale forskjeller

Selv om 2009 peker seg ut som et normalt år for Lånekassens tilbakebetalere på landsbasis, står noen fylker fram med større betalingsdyktighet enn andre. Oslo, Akershus, Rogaland og Sogn og Fjordane peker seg ut som de beste studiegjeldbetalerne i 2009. Østfold, Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag, Telemark, Vestfold, Vest-Agder, Nordland, Troms og Finnmark kommer dårligst ut.

– Både når det gjelder forhold som betalingsutsettelse, rentefritak og purring og alvorlige forhold som varsel om oppsigelse og overføring til inkasso, er det et tydelig skille mellom fylkene, presiserer Mjærum.

Buskerud, Aust-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag havner midt på treet når det gjelder evnen til å gjøre opp studiegjelda si.