Den faste renten på studielånet synker igjen

Sist oppdatert: 29.06.2015
Fra nyttår vil fastrentesatsene i Lånekassen synke til 3,260 prosent for tre år og 3,552 prosent for fem år, mens tiårsrenten forblir på 4,232 prosent.

Den flytende renten på studielånet blir på 3,260 prosent ut februar 2011, og vil dermed tilsvare den faste treårsrenten. Femårsrenten er tilbake på samme rekordlave nivå som i juli.

Kan avslutte fastrenteavtaler

Lånekassens kunder kan enten inngå nye eller avslutte gamle fastrenteavtaler i perioden 1.-12. desember.

Nærmere 477 000 av Lånekassens kunder har i dag flytende rente, mens om lag 80 000 har fast rente.

– I søkeperioden for å inngå fastrenteavtaler har kunder også anledning til å avslutte tidligere inngåtte fastrenteavtaler, opplyser Astrid Bugge Mjærum, informasjonsdirektør i Lånekassen.

Etter å ha avsluttet en avtale må kunden vente i to måneder med å få en ny fastrenteavtale, men han kan søke om en ny fastrenteavtale i karensperioden.

Nye rentesatser annenhver måned

Både den flytende og den faste renten på studielånet fastsettes nå seks ganger i året. Flytende rente som gjelder fra 1. mars, vil bli fastsatt i begynnelsen av januar, mens fast rente som gjelder fra 1. mars, vil bli offentliggjort i begynnelsen av februar.

Lånekassens kunder kan søke om fast rente eller avslutte tidligere fastrenteavtaler på Dine sider.