Lånekassen med ny bokontroll

Sist oppdatert: 14.03.2012
I disse dager blir studenter over hele landet igjen bedt om å dokumentere at de bor borte.

De aller fleste studenter er ærlige, men Lånekassen vet at enkelte oppgir i søknaden at de bor borte, mens de faktisk bor sammen med foreldrene sine.

– Bare studenter som bor borte, kan få gjort om lån til stipend. Ordningen er basert på tillit, og det er viktig at pengene går til de som har rett til støtte, sier Liv Simonsen, fagdirektør i Lånekassen.

3,6 prosent ga uriktige opplysninger

Lånekassen gjennomførte forrige store bokontroll i mars 2011. De som ble kontrollert, studerte ved et lærested i nærheten av foreldrehjemmet sitt, og hadde opplyst at de hadde flyttet hjemmefra.

– Kontrollen avdekket at 3,6 prosent av de 1 000 studentene som ble kontrollert, hadde bodd sammen med foreldrene sine i ett eller flere semestre. Disse resultatene, sammen med reaksjoner fra ærlige studenter som irriterer seg over at andre jukser til seg penger, viser at en ny kontroll er nødvendig, sier Simonsen.

Strenge reaksjoner

Studenter som har gitt feil opplysninger om bostatus til Lånekassen, kan få strenge reaksjoner.

– Den vanligste reaksjonen er at studentene mister rett til støtte, betalingsutsettelse og rentefritak i like  mange semestre som de har gitt uriktige opplysninger. I de alvorligste tilfellene kan studentene miste retten til studiestøtte for alltid, og forholdet kan bli politianmeldt, sier Simonsen.

Hun oppfordrer alle studenter som har gitt uriktige opplysninger, til å melde fra til Lånekassen.
– Jo fortere man får ryddet opp, jo mindre alvorlige blir konsekvensene, påpeker Simonsen.

Fakta:

  • 1 000 studenter fra  tretten læresteder over hele landet, både offentlige og private, er plukket ut i bokontrollen. De blir bedt om å sende inn kopi av leiekontrakt eller eventuell dokumentasjon på at de eier boligen de bor i.
  • I overkant av 191 000 studenter får støtte fra Lånekassen til høyere utdanning i Norge. Tallet inkluderer også elever ved folkehøgskoler, fagskoler, voksenopplæring  osv.
  • Drøyt 14 500 studenter har opplyst at de bor sammen med foreldrene i undervisningsåret 2011–2012. 176 500 studenter har oppgitt at de bor borte fra foreldrene.
  • I 2010–2011 delte Lånekassen ut 20,5 milliarder kroner i stipend og lån.
  • Fulltidsstudenter i høyere utdanning får 90  800 kroner i året. All støtte utbetales som lån, men de som bor borte, får inntil 40 prosent av basisstøtten gjort om til utdanningsstipend etter fullført utdanning. Fullt utdanningsstipend i 2011–2012 er 36 320 kroner.