Fastrenten i Lånekassen stiger

Sist oppdatert: 30.03.2012
Fastrenten på studielånet går opp. De nye satsene, som gjelder fra 1. mai, er 2,673 prosent for tre år, 2,967 prosent for fem år og 3,455 prosent for ti års bindingstid.

– Til tross for at fastrentene stiger noe, er de fortsatt meget lave, understreker Solbjørg Sørensen, underdirektør i Lånekassen.

Tre og ti års fastrente øker med nærmere 0,3 prosentpoeng, mens fastrenten for fem år øker med nesten 0,4 prosentpoeng.

Flytende rente er 2,575 prosent. Etter at den flytende renten har vært høyere enn tre og fem års fastrente i et halvt år, er den igjen lavere enn fastrenten.

Studenter kan ikke binde

De som ønsker å binde studielånsrenten, kan gjøre det mellom 1. og 12. april. De som vil avbryte en fastrenteavtale, kan også gjøre det i denne perioden.

– Studenter som får støtte fra Lånekassen, kan ikke søke om fastrente, påpeker Sørensen.

170 000 av Lånekassens kunder har fast rente, 392 000 har flytende rente.

Søk om fastrente med MinID

Kundene søker om fastrente på Dine sider på lanekassen.no. De logger inn med MinID, en felles innlogging til offentlige tjenester, blant annet innlevering av selvangivelsen.  

– De som vurderer å søke om fastrente, bør skaffe seg MinID snarest, opplyser Sørensen.

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. De som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.

Les mer om rentesatser og fastsettelsen av renten i Lånekassen