Støtte til bachelorutdanning i Brasil, Russland, India og Kina

Sist oppdatert: 01.07.2015
Fra og med undervisningsåret 2012–2013 blir det mulig å få stipend og lån også til det første året av bachelorutdanningen ved utdanningsinstitusjoner av høy kvalitet i Brasil, Russland, India og Kina (BRIK). Kvalitetskriteriet er plassering på internasjonalt anerkjente rankinglister.

Kunnskapsdepartementet har bestemt at følgende internasjonalt anerkjente rankinglister skal legges til grunn for utvalget av læresteder som gir rett til støtte til hele bachelorutdanningen i BRIK-landene:

  • Times Higher Education (THE)
  • Academic Ranking of World Universities (ARWU)
  • QS World University Rankings (Quacquarelli Symonds)

Rankinglistene over skal brukes i sin helhet. Alle lærested fra BRIK-landene som er på den siste utgaven av hver rankingliste, gir rett til støtte til det første året av bachelorutdanningen.