4 000 bandt renten

Sist oppdatert: 13.12.2011
Omtrent 4 000 kunder valgte å binde renten på studielånet denne gangen. Fristen for å binde gikk ut 12. desember klokken 24.

Mens over 105 000 slo til på Lånekassens rekordlave fastrentetilbud i oktober, var det bare omtrent 4 000 kunder som valgte å binde mellom 1. og 12. desember. Omtrent halvparten valgte fem års fastrente, 35 prosent ønsket å binde for tre år, mens 15 prosent bandt for ti år.

Fastrentesatsene vil fra 1. januar være 2,673 prosent for tre år, 2,967 prosent for fem år og 3,455 prosent for ti års bindingstid. Den flytende renten på studielånet fra nyttår er 3,065 prosent.