Fristar for nedbetaling

Sist oppdatert: 08.04.2019

Det er tolv innbetalingar på studielånet i året, ei innbetaling per månad. Du får automatisk den 15. som betalingsdato. På Dine sider kan du endre til den 5. eller 25. i kvar månad, slik at du kan betale den datoen som passar best for deg.