Tilbakebetaling 2019

Sist oppdatert: 08.03.2019

Fastsett av Kunnskapsdepartementet 17. desember 2018 med heimel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) §§ 8, 9, 10, 14 og 15.

Første delen (§ 1-6)
Renter og tilbakebetaling

Andre delen (§ 7-8)
Betalingsutsetjing og sletting av renter

Tredje delen (§ 9-12)
Sletting av gjeld

Fjerde delen (§ 13)
Gjeld som er permanent overført til Statens innkrevjingssentral

Femte delen (§ 14-15)
Sluttføresegner