Fast rente

Sist oppdatert: 27.12.2019
Du kan søkje om fast rente på lånet ditt mellom den 10. og den 17. annakvar månad.

Med fast rente bind du renta på ein gitt rentesats, for tre, fem eller ti år. Du kan binde renta annankva månad.

Gå til søknaden

Meir informasjon om fast rente og korleis du søker.